126 almene boliger skal renoveres i Birkerød

126 almene boliger på Byager Vænge i Birkerød skal totalrenoveres over de næste 3 år. Visualisering / Creo Arkitekter A/S

Ole Jepsen A/S afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på helhedsrenoveringen af 126 almene boliger i Birkerød.

Ole Jepsen A/S har med knap 122 mio. kr. afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet på Byager Vænge i Birkerød.

Dermed forventer Boligselskabet Birkebo v/ Boligkontoret Danmark at indgå kontrakt med Ole Jepsen A/S på helhedsrenoveringen af boligafdelingen, der består af 126 almene boliger.

Byager Vænge er en klyngehusbebyggelse, der er fordelt på 31 ungdomsboliger og 95 familieboliger i ét plan, som til sammen udgør et areal på 7.935 m2.

Boligerne er opført i 1970’erne og helhedsrenoveringen har derfor fokus på at gøre boligerne mere tidssvarende ved at udnytte dagslyset optimalt og med bedre adgange til de udendørs gårdområder.

Derudover omhandler projektet arbejder som tag- og facaderenovering, energioptimering, varmegenvindning, kriminalpræventive tiltag og forbedring af udearealerne og gårdrummene mellem boligerne.

Projektet har Creo Arkitekter A/S som totalrådgiver og arkitekt, mens ingeniørydelserne varetages af Henneby Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S og landskabsydelser af Arkplan ApS.

Renoveringen bliver gennemført á 8 etaper og forventes at starte primo oktober 2017 med en samlet byggetid på 3 år. Beboerne vil være genhuset undervejs.

Nyheder

I sommerens hede er de første betonelementer blevet rejst og fundamentet støbt på Garderkasernen i Høvelte, hvor Ole Jepsen A/S opfører ny garage- og mandskabsbygning. Læs mere

Tidligere MT Højgaard-chef sættes i spidsen for en satsning på erhvervsbyggeri. Læs mere

Ole Jepsen A/S ændrer ejerstruktur for at fremtidssikre virksomheden. Læs mere