3 GIS-bygninger – 3 x nybyggeri for Energinet.dk

Sagsnavn:
3 GIS-bygninger

Adresser:
Karlstrup, Silovej 38, 2690 Karslunde
Mosegård, Mosede Landevej 54, 2670 Greve
Flaskegården, Vejleåvej 101, 2670 Greve

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Sagsnummer:
181

Bygherre:
Energinet.dk

Arkitekt:
Gottlieb Paludan Arkitekter

Ingeniør:
Rambøll A/S

Kommuner:
Solrød Kommune
Greve Kommune

Byggeperiode:
8. april 2013 – 19. februar 2014

Beskrivelse af byggeriet:
Nye bygninger opføres på Karlstrup, Mosedegård og Flaskegårds transformerstationer.

Bygningerne skal huse stationernes nye GIS-anlæg (Gas Insulated Switchgear). Herved nedlægges nuværende AIS-anlæg (Air Insulated Swicthgear). Foruden GIS-anlægget skal bygningerne indeholde tavle- og batterirum til GIS-anlæg og faciliteter i form af kontor, wc og værksted.

Bygningerne på Karlstrups og Mosedegårds transformerstationer består af en stueetage på ca. 300m2, hvoraf ca. halvdelen er bygget med kælder. De to bygningers ydre mål er ca. 21m x 16m. Bygningernes højde er ca. 6,2m.

Bygningen på Flaskegårds transformerstationer består derimod af en stueetage på ca. 400m2, hvoraf ca. halvdelen er bygget med kælder. Bygningernes ydre mål er ca. 26m x 16m, mens højden tillige er ca. 6,2m.

For transformorstationerne på Karlstrups og Flaskegård gælder, at kælder og terrændæk udføres i in-situ støbte betonkonstruktioner, hvor kælder er direkte funderet. Det samme gør sig gældende for Mosedegårds vedkommende med undtagelse af fundering, som sker med rammede pæle.

Overbygninger udføres som en kombination af beton- og stålelementer.

Facaderne består af murværk. Langs facader i GIS-hal og tavlerum findes alu/glas med foranliggende skrå elementer med murværk.

Nyheder

Default: There is nothing to display at this time. Please check back later.