7 kommuneskoler i Allerød – istandsættelse, ombygning og etablering af arbejdspladser

Allerød Kommune 7 skoler

Sagsnavn
Allerød Kommune 7 skoler

Adresser
Blovstrød Skole, Kærvej 10, 3450 Blovstrød
Engholmskolen, Rådhusvej 5, 3450 Allerød
Lillerød Skole, Frederiksborgvej 65, 3450 Lillerød
Lynge Skole, Ved Gadekæret 15, 3540 Lynge
Maglebjergskolen, Kokkedalen 2, 3540 Lynge
Ravnsholtskolen, Søparken 1, 3450 Allerød
Skovvangskolen, Poppelvej 1A 3450 Lillerød

Entrepriseform
Hovedentreprise

Sagsnummer
192

Bygherre
Allerød Kommune
Teknik & Drift
Ejendomme
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Kommune
Allerød Kommune

Byggeperiode
Juni 2014 – marts 2015

Beskrivelse af byggeriet
På baggrund af den nye skolereform er der i Allerød Kommune istandsat og foretaget mindre ombygninger på i alt 7 kommuneskoler – Blovstrød Skole, Engholmskolen, Lillerød Skole, Lynge Skole, Maglebjergskolen, Ravnsholtskolen og Skovvangskolen.

Der er etableret nye arbejdspladser, så skolerne bliver rustet til de nye behov som den nye reform medfører, bl.a. øget tilstedeværelse af lærere og medarbejdere. Ombygningen er derfor med til at skabe gode fysiske og funktionelle rammer til brug for lærernes forberedelse.

De nye arbejdspladser skal desuden afspejle samarbejdskulturen på de enkelte skoler samtidig med at de understøtter målsætningerne i den nye folkeskolereform.

Der er blevet foretaget en opgradering af de tekniske og elektriske installationer ved alle arbejdsstationer som endvidere er blevet udstyret med hæve-sænke-borde, arbejdslamper og pc-udstyr. Desuden er der foretaget diverse indvendige arbejder.

Arbejdet på skolerne krævede stor fleksibilitet, da skolerne var i brug under ombygningen. Skolernes daglige gang med lærere, elever og andet personale skulle derfor tilgodeses, så deres dagligdag og undervisningen blev forstyrret mindst muligt af ombygningsarbejdet.

Nyheder

Som praktikant i Ole Jepsen A/S har 24-årige Henrik Prip haft sine egne opgaver på virksomhedens største nybygningssag. Læs mere

Ole Jepsen A/S afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på helhedsrenoveringen af 126 almene boliger i Birkerød. Læs mere

Der er god fremdrift på opførelsen af de 7.575 m2 nybyggeri på Ole Jepsen A/S’ hovedentreprise på Plejehjemmet Ørbygård i Rødovre, hvor der nu er ved at Læs mere

Ole Jepsen A/S er prækvalificeret til at give pris på ombygningen og opførelsen af en ny, elipseformet tilbygning til Frederiksgård Skole i Vanløse, der fremover Læs mere