Allerslev Rådhus – Renovering og energioptimering af 2.300 m2

200 - Allerslev 2

På Allerslev Rådhus i Lejre har Ole Jepsen A/S istandsat 2.300 m2. Foto / Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Allerslev Rådhus

Adresse
Lejrevej 15
4320 Lejre

Entrepriseform
Hovedentreprise

Sagsnummer
200

Bygherre
Lejre Kommune
Lejrevej 15
4320 Lejre

Totalrådgiver og arkitekt
White Arkitekter A/S
Vestre Kaj 2, 1.sal
4700 Næstved

Ingeniør
Lyngkilde A/S, Rådgivende ingeniører
Præstøvej 39
4700 Næstved

Landskabsarkitekt
Thing & Brandt Landskab
Ryesgade 23, 2. sal
2200 København N

Kommune
Lejre Kommune

Byggeperiode
November 2014 – august 2015

Beskrivelse af byggeriet
Ole Jepsen A/S har udført hovedentreprisen på Allerslev Rådhus, hvor i alt 2.300 m² er blevet istandsat med fokus på energioptimering og forbedring af borgertilgængeligheden.

Rådhuset består af en nordfløj fra 1972, som er den oprindelige rådhusbygning. Tilbygningen fra 1983 består af en mellembygning samt en sydlig fløj. Hertil er der bygget et pavillonbyggeri fra 2011.

200 - Allerslev 4

Den nyrenoverede facade ved hovedindgangen byder ansatte og besøgende velkommen til rådhuset. Foto / Ole Jepsen A/S

Renoveringsarbejdet på Allerslev Rådhus omfattede tagisolering, sokkelisolering- og afpudsning, nye glasfacader samt nye udvendige vinduer og døre. Herudover blev der etableret ny elevator inklusive elevatortårn, nye regnvandsinstallationer samt nyt dørkontrolsystem.

200 - Allerslev 5

Kig ind i et af de nyindrettede mødelokaler. Foto / Ole Jepsen A/S

Indvendigt er der udskiftet linoleumsgulve og tæpper og installeret nyt ventilationsanlæg. Der er opsat nye skillevægge i glas og gips i forbindelse med etablering af de nyindrettede kontor- og mødelokaler.

På udendørsarealerne er parkeringsanlæggene blevet renoveret, og der er etableret ny asfalt, fliser og beplantning.

200 - Allerslev 3

Rådhusets personale var til stede under renoveringsarbejdet, men er nu flyttet ind i moderniserede, åbne kontorlandskaber. Foto / Ole Jepsen A/S

Der var personale til stede på rådhuset, primært i pavillonerne, under hele byggeperioden. Der skulle derfor tages hensyn til især støv- og støjgener, så rådhuset kunne fungere normalt under renovering. Der blev derfor også etableret sikre færdselsarealer, for at højne sikkerheden for ansatte, byggefolk og besøgende til rådhuset.

Nyheder

Default: There is nothing to display at this time. Please check back later.