Antvorskov Kaserne – Opførelse af 5.700 m2 garage- og mandskabsbygninger til Forsvaret


Den nye garage- og mandskabsbygning under opførelse. Foto / Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Antvorskov Kaserne

Adresse
Charlottedal Allé 4, 4200 Slagelse

Entrepriseform
Hovedentreprise

Sagsnummer
224

Bygherre
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Totalrådgiver
Sweco Danmark A/S

Ingeniør
Sweco Danmark A/S

Arkitekt
Gottlieb Paludan Arkitekter A/S

Kommune
Slagelse

Byggeperiode
September 2017 – juli 2019

Beskrivelse af byggeriet
Projektet på Antvorskov Kaserne omfatter opførelse af bygning 122 og bygning 34.

Bygning 122 opføres på grundlag af en standardgarage af typen M/14. Derudover opføres mandskabsdelen, bygning 34, til standardmateriel-, bade- og omklædningsfaciliteter.

Bygningerne udføres i præfabrikerede stål- og betonelementer med varmtagsløsning af henholdsvis stål-trapezplader og betonelementer og samlet skal bygningerne overholde kravene til bygningsklasse 2020, som er en væsentlig faktor i Forsvarsministeriets Miljø- og Energistrategi 2016-2020.

Bygning 122 består af nyt værksted indrettet i en standardgarage M/14 med 14 standpladser, værkstedsfaciliteter og administration i 2 etager sammenbygget med en mandskabsbygning med materiel-, bade- og omklædningsfaciliteter til ca. 160 mand samt teknikfaciliteter.

Bygning 34 omfatter etablering af en mandskabsbygning med materiel-, bade- og omklædningsfaciliteter til ca. 160 mand samt teknikfaciliteter, som bygges på gavlen af den eksisterende garagebygning.

Det samlede areal i Bygning 122 er 3.600 m² og opføres for så vidt angår en del af bygningen i op til 3 etager. Bygning 34 har et samlet grundareal på 663 m² og opføres for vidt angår en del af bygningen
i 3 etager svarende til et samlet etageareal for bygning 34 på 1.506 m².

Det resterende Antvorskov Kaserne er i fuld funktion, mens byggeriet af garage- og mandskabsbygningen er i gang.

Nyheder

Default: There is nothing to display at this time. Please check back later.