Arbejdsmiljø og sikkerhedspolitik

Vores medarbejdere og leverandører ved, at Ole Jepsen A/S tilbyder dem et godt og sikkert arbejdsmiljø. Det gælder både på hovedkontoret og på vores byggepladser.

Vi prioriterer ikke kun sikkerhed og psykisk arbejdsmiljø, fordi loven siger det – men også fordi

  • du yder dit bedste på en sikker og tryg arbejdsplads
  • vi holder på dygtige medarbejdere, når vi tilbyder dem optimale arbejdsbetingelser
  • vores profil som virksomhed tillader hverken sjusk med sikkerheden eller dårlig ’holdånd’

Vi ved også, at vores kunder prioriterer, at folk, der udfører arbejdet, tilbydes ordentlige betingelser og at sikkerheden er i orden.

Den optimale samarbejdspartner yder denne tryghed – og vi er ’det sikre valg’.

Sikker arbejdsplads og trivsel

Vi bruger redskabet ’Mønsterarbejdsplads’ og samarbejder med Teknologisk Institut på sikkerhedsområdet.

Vi anerkender, at det psykiske arbejdsmiljø er en afgørende brik i en succesfuld entreprenørvirksomhed som vores. Internt har vi en række initiativer, der befordrer et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives.

Mønsterarbejdsplads som sikkerhedsmetode

Mønsterarbejdsplads som redskab sætter os i stand til at vurdere nøje, om vi lever op til egne sikkerhedsstandarder på vores byggepladser.

Redskabet er gennemprøvet. Det mønstrer og garanterer for sikkerheden ad 5 trin:

  1. Arbejdsprocesserne kortlægges
  2. Konkrete risici vurderes
  3. Der fastlægges målbare risikoniveauer
  4. Der udarbejdes en manual for sikkerhedsstandarden
  5. Der måles regelmæssigt på om standarden overholdes

Mønsterarbejdsplads kortlægger den nuværende sikkerhedstilstand på byggepladsen – og den kortlægger sikkerheden over tid. Vi kan hele tiden følge med i, hvordan vi kan forbedre os – og vi undgår, at fejl og mangler gentager sig.

Ugentlige sikkerhedsrunderinger

Mønsterarbejdsplads indebærer blandt andet, at vores sikkerhedskoordinator afvikler ugentlige sikkerhedsrunderinger (såkaldte ’mønsterrunderinger, der foregår som led i trin 5 ovenfor).

Mønsterrunderingerne og dokumentationen, der udarbejdes, giver optimale betingelser for at opdage og afhjælpe sikkerhedsmæssige problemer. De fortages ofte med deltagelse af en projektleder eller håndværker, der arbejder på byggesagen – fortrinsvist en tillidsmand.

Et motto hos os er, at så længe alle, der arbejder på byggesagen, er på bølgelængde med hinanden, findes der mindst mulig risiko for arbejdsulykker.

Fordelen ved at tage byggelederen eller håndværkeren med på mønsterrundering er, at vi inddrager dem, der laver det risikobetonede arbejde. På den måde sparrer vi om sikkerhedsmæssige initiativer, der tjener både ledelsen og håndværkerne – og som dermed forankres hos begge parter.

Samarbejde med Teknologisk Institut om det optimale arbejdsmiljø

I 2008 indgik Ole Jepsen A/S et frivilligt samarbejde med Teknologisk Institut (TI) på sikkerhedsområdet.

Samarbejdet dækker adskillige felter med hovedvægt på indretning af vores byggepladser.

På nye byggesager stiller TI en arbejdsmiljømedarbejder til rådighed. Sammen med projektlederen fra Ole Jepsen A/S kortlægger medarbejderen risici på den konkrete byggesag. På baggrund af parternes praktiske og teoretiske know how udarbejdes en ’Plan for Sikkerhed og Sundhed’.

Vi overvåger selv, om planen følges, men TI gør regelmæssige kontrolbesøg, der sikrer, at det sker.

Derudover arrangerer TI med jævne mellemrum workshops, hvor nye regler og bekendtgørelser om sikkerhed gennemgås. Her diskuteres nye arbejdsgange og der følges op på rutiner, som allerede er etableret.

Det psykiske arbejdsmiljø – ånden i Ole Jepsen A/S

Vi er bevidste om, at et godt arbejdsmiljø hverken kan overlades til sig selv eller opstår ud af det blå.

Derfor gør vi meget for at opretholde en god tone blandt medarbejdere og overfor vores leverandører. Vi har en virksomhedskultur, hvor al form for mobning er bandlyst. Du inviteres ind som en del af fællesskabet fra første dag, du møder på arbejde.

Mindst et par gange om året afholder vi medarbejderarrangementer, hvor de ansatte mødes om alt andet end arbejde.

Vi holder produktionsmøder en gang om måneden. Det gør vi for at sparre og udveksle ideer og erfaringer – men også for at have en finger på pulsen af den enkelte medarbejder.

Vi forsøger at fremme en kultur, hvor du altid kan søge råd og vejledning hos dine kolleger. Organisations-strukturen er flad. Direktøren går forrest. Du har en direkte linje til Ole Jepsen, som du altid fanger, hvis der skulle opstå problemer på en byggesag.

Den høje trivsel blandt vores medarbejdere viser sig i et sygefravær, der er væsentligt lavere end gennemsnittet. Den viser sig i, at leverandører, der arbejder sammen med os, forbliver loyale overfor virksomheden – og ikke mindst i, at de dygtigste folk, der findes i branchen, arbejder for Ole Jepsen A/S.

Det er alt sammen med til at garantere, at vi leverer løsninger til maksimal værdi for vores kunder.

Nyheder

Default: There is nothing to display at this time. Please check back later.