Bæredygtigt miljø

Ifølge Brundtlandrapporten er definitionen på bæredygtig udvikling:

–          En udvikling, der opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.

Med Ole Jepsen A/S som samarbejdspartner, får du byggeri, der

  • respekterer miljøet og opføres på miljøets præmisser
  • overholder gældende lovgivning og direktiver
  • vægter den miljørigtige løsning i balancen med det teknisk og økonomisk forsvarlige

Vi starter hjemme

Bygningerne i vores kontor er isoleret i henhold til de gældende standarder. De er konstrueret med henblik på at udnytte solens stråler optimalt til både opvarmning og belysning. Vi anvender lavenergipærer og LED-belysning, hvor det er muligt – og både belysning og opvarmning er tids- og sensorstyret for at minimere energiforbruget.

Vi kildesorterer alt vores kontoraffald med henblik på genbrug.

Affald på byggepladsen

Affald og restprodukter fra vores bygge-, anlægs- og vedligeholdsarbejder søges altid minimeret både af hensyn til omkostningerne og ressourceforbruget.

Vores system til håndtering af affald er opbygget efter lovbekendtgørelsen om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

Så vidt muligt vil affald, der skabes på vores byggepladser enten genbruges internt eller afleveres til genbrug.

Ole Jepsen A/S har indgået aftaler med samarbejdspartnere på følgende affaldsområder:

  • Husholdningsaffald fra vore mandskabs- og kontorskure er tilmeldt tømningsordning hos Marius Pedersen A/S, der varetager miljømæssig håndtering og bortskaffelse af affald i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  • Asfalt, mur- og betonbrokker fraktioneres fra øvrigt affald og afleveres til nedknusning. Materialet kan derefter genbruges bl.a. som stabilgrus.
  • Arbejder, der involverer håndtering af asbest, PCB, bly og andre forurenede materialer, udføres af uddannede samarbejdspartnere. Affaldet afleveres til bortskaffelse på godkendte miljøanlæg.
  • Øvrigt bygningsaffald opdeles i hovedfraktioner. Det afleveres til genbrug hos en samarbejdspartner, der neddeler og sorterer fraktionerne for, at så meget som muligt kan benyttes til genbrug – og som sidste mulighed til forbrænding i kraft- og varmeværkerne.

Opvarmning

I vinterperioden er det nødvendigt at opvarme råhuse og andre bygninger på vore byggepladser for at opnå den temperatur og luftfugtighed, der kræves for at udføre vores arbejde – og samtidig skabe et behageligt arbejdsklima for vores håndværkere.

I den forbindelse har Ole Jepsen A/S fokus på at minimere brugen af el, olie eller gas til opvarmning.

Blandt andet planlægger vi tidligt i processen tilkobling af blivende varmekilder, f.eks. fjernvarme, naturgas eller andre miljøvenlige opvarmningsløsninger afhængig af mulighederne lokalt.

Nyheder

Default: There is nothing to display at this time. Please check back later.