Bæredygtigt miljø

Ifølge Brundtlandrapporten er definitionen på bæredygtig udvikling:

–          En udvikling, der opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.

Med Ole Jepsen A/S som samarbejdspartner, får du byggeri, der

  • respekterer miljøet og opføres på miljøets præmisser
  • overholder gældende lovgivning og direktiver
  • vægter den miljørigtige løsning i balancen med det teknisk og økonomisk forsvarlige

Vi starter hjemme

Bygningerne i vores kontor er isoleret i henhold til de gældende standarder. De er konstrueret med henblik på at udnytte solens stråler optimalt til både opvarmning og belysning. Vi anvender lavenergipærer og LED-belysning, hvor det er muligt – og både belysning og opvarmning er tids- og sensorstyret for at minimere energiforbruget.

Vi kildesorterer alt vores kontoraffald med henblik på genbrug.

Affald på byggepladsen

Affald og restprodukter fra vores bygge-, anlægs- og vedligeholdsarbejder søges altid minimeret både af hensyn til omkostningerne og ressourceforbruget.

Vores system til håndtering af affald er opbygget efter lovbekendtgørelsen om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

Så vidt muligt vil affald, der skabes på vores byggepladser enten genbruges internt eller afleveres til genbrug.

Ole Jepsen A/S har indgået aftaler med samarbejdspartnere på følgende affaldsområder:

  • Husholdningsaffald fra vore mandskabs- og kontorskure er tilmeldt tømningsordning hos Marius Pedersen A/S, der varetager miljømæssig håndtering og bortskaffelse af affald i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  • Asfalt, mur- og betonbrokker fraktioneres fra øvrigt affald og afleveres til nedknusning. Materialet kan derefter genbruges bl.a. som stabilgrus.
  • Arbejder, der involverer håndtering af asbest, PCB, bly og andre forurenede materialer, udføres af uddannede samarbejdspartnere. Affaldet afleveres til bortskaffelse på godkendte miljøanlæg.
  • Øvrigt bygningsaffald opdeles i hovedfraktioner. Det afleveres til genbrug hos en samarbejdspartner, der neddeler og sorterer fraktionerne for, at så meget som muligt kan benyttes til genbrug – og som sidste mulighed til forbrænding i kraft- og varmeværkerne.

Opvarmning

I vinterperioden er det nødvendigt at opvarme råhuse og andre bygninger på vore byggepladser for at opnå den temperatur og luftfugtighed, der kræves for at udføre vores arbejde – og samtidig skabe et behageligt arbejdsklima for vores håndværkere.

I den forbindelse har Ole Jepsen A/S fokus på at minimere brugen af el, olie eller gas til opvarmning.

Blandt andet planlægger vi tidligt i processen tilkobling af blivende varmekilder, f.eks. fjernvarme, naturgas eller andre miljøvenlige opvarmningsløsninger afhængig af mulighederne lokalt.

Nyheder

Stort tillykke til vores nye murersvend Christian Nielsen med svendebrevet. Efter at have knoklet på med sit svendestykke i den seneste tid, kom belønningen for murerlærling i Ole Læs mere

Har du flair for tal og har du min. 2 års erfaring med at arbejde med kalkulation og tilbud? Så er du måske vores nye kalkulationsmedarbejder! (Klik på billedet for Læs mere

Bygningskonstruktørstuderende fra KEA besøgte byggepladsen på vores renoveringsprojekt Byager Vænge i Birkerød. Læs mere