Bent Grubbesvej – Renovering af 24 boliger i Holbæk

Ole Jepsen A/S har renoveret 24 boliger i Holbæk. Foto / Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Bent Grubbesvej

Adresse
Bent Grubbesvej 3-22 og Marievej 33, 35, 37 og 39
4300 Holbæk

Entrepriseform
Hovedentreprise

Sagsnummer
211

Bygherre
Afdeling 403 Bent Grubbesvej v/ Boligselskabet Sjælland

Totalrådgiver og arkitekt
TNT Arkitekter A/S

Ingeniør
Dines Jørgensen & Co. A/S

Kommune
Holbæk

Byggeperiode
Februar 2016 – juni 2018

Beskrivelse af byggeriet

Bebyggelsen er fra 1944 og består af 24 boliger fordelt i 12 dobbelthuse. Hver bolig er på 90 m2 med udnyttet tagetage og halv kælder.

Byggesagen på Bent Grubbesvej og Marievej omfattede primært energirenovering og istandsættelse.

Heriblandt er tagene blevet renoveret, og der er etableret ny tagbeklædning, ekstra isolering, nye taglægter og undertag mens skorstenene er blevet omfuget og efterisoleret.

Alle udvendige vinduer og døre på boligerne er udskiftet og køkkenvinduerne flyttet til nye placeringer.

Dertil er stueetagernes badeværelser og køkkener blevet istandsat.

I kælderen er kloak og VVS-installationer renoveret, og kælderen endvidere afrenset og skimmelsaneret.

Udvendigt omfattede arbejderne etablering af omfangsdræn og efterisolering af ydre kældervægge, for at sikre en tør kælder fremover.

Renoveringen er foregået i etaper og beboerne har været genhuset undervejs.

 

Nyheder

Det vil glæde os at se kunder, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser og venner af huset til reception i anledningen af Ole Jepsens 60-års fødselsdag torsdag den 6. december 2018 kl. 14-17 Læs mere

Endnu en milepæl er nået i opførelsen af den 3.370 m2 store mandskabs- og garagebygning. Læs mere

I sommerens hede er de første betonelementer blevet rejst og fundamentet støbt på Garderkasernen i Høvelte, hvor Ole Jepsen A/S opfører ny garage- og mandskabsbygning. Læs mere