Bent Grubbesvej – Renovering af 24 boliger i Holbæk

Bent Grubbes Vej

Ole Jepsen A/S renoverer i øjeblikket 24 boliger i Holbæk. Foto / Boligselskabet Sjælland

Sagsnavn
Bent Grubbesvej

Adresse
Bent Grubbesvej 3-22 og Marievej 33, 35, 37 og 39
4300 Holbæk

Entrepriseform
Hovedentreprise

Sagsnummer
211

Bygherre
Afdeling 403 Bent Grubbesvej v/ Boligselskabet Sjælland

Totalrådgiver og arkitekt
TNT Arkitekter A/S

Ingeniør
Dines Jørgensen & Co. A/S

Kommune
Holbæk

Byggeperiode
Februar 2016 – august 2017

Beskrivelse af byggeriet
Bebyggelsen er fra 1944 og består af 24 boliger fordelt i 12 dobbelthuse. Hver bolig er på 90 m2 med udnyttet tagetage og halv kælder.

Byggesagen på Bent Grubbesvej og Marievej omfatter primært energirenovering og istandsættelse.

Heriblandt renoveres tagene, der får ny tagbeklædning, ekstra isolering, nye taglægter og undertag mens skorstenene omfuges og efterisoleres.

Alle udvendige vinduer og døre på boligerne udskiftes og køkkenvinduerne flyttes til nye placeringer.

Dertil istandsættes stueetagernes badeværelser og køkkener.

I kælderen bliver kloak og VVS-installationer renoveret, og kælderen afrenses og skimmelsaneres endvidere.

Udvendigt omfatter arbejderne etablering af omfangsdræn og efterisolering af ydre kældervægge, for at sikre en tør kælder fremover.

Renoveringen foregår i etaper og beboerne er genhuset undervejs.

Nyheder

Som praktikant i Ole Jepsen A/S har 24-årige Henrik Prip haft sine egne opgaver på virksomhedens største nybygningssag. Læs mere

Ole Jepsen A/S afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på helhedsrenoveringen af 126 almene boliger i Birkerød. Læs mere

Der er god fremdrift på opførelsen af de 7.575 m2 nybyggeri på Ole Jepsen A/S’ hovedentreprise på Plejehjemmet Ørbygård i Rødovre, hvor der nu er ved at Læs mere

Ole Jepsen A/S er prækvalificeret til at give pris på ombygningen og opførelsen af en ny, elipseformet tilbygning til Frederiksgård Skole i Vanløse, der fremover Læs mere