Bofællesskabet Lykke Marie – 24 handicapboliger

Lykke Marie 1

Bofællesskabet Lykke Marie. Foto / Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Bofællesskabet Lykke Marie
Adresse
Haugemøllevej 1, 3550 Slangerup
Entrepriseform
Hovedentreprise
Sagsnummer
164
Bygherre
Bofællesskabet Lykke Marie v/Fonden Mariehjemmene
Bygherrerådgiver og arkitekt
Virumgaard Arkitekter AS
Landskabsarkitekt
Nørgaard & Holscher
Landskabsarkitekterne Ingeniør Moe & Brødsgaard A/S
Kommune
Frederikssund Kommune
Byggeperiode
April 2012 – juni 2013

Beskrivelse af byggeriet
Bofællesskabet Lykke Marie er opført som 24 lavenergiboliger til handicappede.

Sammen med et fælleshus og et personalekontor er det samlede bebyggede areal på ca. 3.000 m2.

Lykke Marie 3

Indgangen ved hovedbygningen. Foto / Ole Jepsen A/S

Til hovedbygningen er et servicehus med værksted og kontor til vicevært. Der er opført produktionskøkken, kontorer og omklædning for plejepersonalet og blandt andet opvarmede depotrum på i alt over 500 m2.

Lykke Marie 2

Bofællesskabet ligger i naturskønne omgivelser. Foto / Ole Jepsen A/S

Bygningerne er opført med dobbeltstøbt terrændæk. Ydervægge med betonelementbagmur, isolering og skalmur med blanke mursten.

Tagkonstruktionen er opført med tagdækelementer og tagpap på, kileskåret isolering samt udhæng.

Udenomsarealet er 10.500 m2. Det består af haveanlæg med græs, flisebelagte stier, træer, buske, voldanlæg og en kunstig sø. Desuden er der anlagt belysning, P-pladser mv.

Nyheder

Endnu en milepæl er nået i opførelsen af den 3.370 m2 store mandskabs- og garagebygning. Læs mere

Tillykke med svendebrevet til vores nye tømrersvend Patrick Kirk Pedersen. Læs mere

I sommerens hede er de første betonelementer blevet rejst og fundamentet støbt på Garderkasernen i Høvelte, hvor Ole Jepsen A/S opfører ny garage- og mandskabsbygning. Læs mere