Den Flyvende Kuffert – Renovering og energioptimering

Sagsnavn:
Den Flyvende Kuffert

Adresse:
Nürnberggade 33
2300 København S

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Sagsnummer:
183

Bygherre:
Børneringens Fond
Høffdingsvej 34, 2.sal
2500 Valby

Teknisk totalrådgiver:
SBS rådgivning a/s
Kigkurren 8M, 3. sal
2300 København S

Kommune:
Københavns Kommune

Byggeperiode:
Slutningen af maj 2013 til start januar 2014

Beskrivelse af byggeriet:
Byggesagen omhandler renovering, energioptimering og ombygning af børnehuset ”Den Flyvende Kuffert”. Børnehuset er en ejendom på 4 etager, hvor de tre nederste etager anvendes for børn og personale under selve byggeperioden. Øverste etage vil som udgangspunkt være fri for børn og personale.

I store træk omhandler byggesagen udskiftning og ombygning af tag, til fladt tag, forberedt for fremtidig legeplads på tag.
Udbygning af to stk. trappetårne, for adgang til fladt tag. Udskiftning af samtlige vinduer, samt udvendige døre. Efterisolering af facaderne ved udvendig facadesystem.

Nyheder

Default: There is nothing to display at this time. Please check back later.