Ellekildehave – Renovering af 168 almene boliger

Ole Jepsen A/S renoverer i øjeblikket 168 almene boliger i Ålsgårde. Foto / Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Ellekildehave

Adresse
Broloftet 1-84 og Omgangen 2-85, 3140 Ålsgårde

Entrepriseform
Hovedentreprise

Sagsnummer
217

Bygherre
Boliggården, afd. 31 Ellekildehave

Totalrådgiver
Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S

Arkitekt
Nova5 Arkitekter A/S

Ingeniør
Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører A/S

Kommune
Helsingør

Byggeperiode
Februar 2017 – april 2019

Beskrivelse af byggeriet
Ole Jepsen A/S udfører hovedentreprisen på renoveringen for Boliggårdens afdeling 31, Ellekildehave, i Ålsgårde, hvor der skal udføres renoverings- og forbedringsarbejder.

Ellekildehave er et rækkehusbyggeri, opført i perioden 1988-1989, bestående af 168 boliger i ét og to plan fordelt på 33 blokke.

Renoveringen omfatter afrensning af boligernes betonfacader og udskiftning af udvendige betonfuger og listebeklædning på facaderne. Der skal etableres ventilation med varmegenvinding, ny dampspærre i lofter mod tagrum samt nye vindskeder ved gavle.

Dertil skal varmtvandsbeholdere, hoveddøre og beklædningsbrædder på haveskurene udskiftes.

Forbedringsarbejderne inkluderer etablering af ny stibelægning og –belysning, reparation af badeværelsesgulve samt udbedring af revner i indvendige porebetonvægge og i loftrummenes brandadskillelser.

Byggeriet vil foregå i etaper og beboerne genhuses i beboelsespavilloner imens der arbejdes i deres bolig.

Der er endvidere tilknyttet en beboerkoordinator til projektet, som bl.a. skal forestå genhusningerne og informationsmøder med beboerne.

Nyheder

I Ole Jepsen A/S bruger både ledelse og medarbejdere mange ressourcer på vinterforanstaltninger for at sikre et godt arbejdsmiljø for alle på vores byggepladser hele vinteren igennem. Læs mere

Det vil glæde os at se kunder, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser og venner af huset til reception i anledningen af Ole Jepsens 60-års fødselsdag torsdag den 6. december 2018 kl. 14-17 Læs mere

Endnu en milepæl er nået i opførelsen af den 3.370 m2 store mandskabs- og garagebygning. Læs mere