Elmelunden – 70 nye ældreboliger og plejecenter

Elmelunden 1

Elmelunden i Jyderup. Foto / Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Elmelunden

Adresse
Industriparken, 4450 Jyderup

Entrepriseform
Hovedentreprise

Sagsnummer
189

Bygherre
DOMEA

Totalrådgiver og arkitekt
White arkitekter A/S

Rådgiver, Ingeniør
Lyngkilde Rådgivende Ingeniører FRI

Kommune
Holbæk

Byggeperiode
December 2013 – marts 2015

Beskrivelse af byggeriet
Det i alt 6.700 m2 store nybyggeri Elmelunden i Jyderup omfatter etableringen af 70 ældreboliger samt servicearealer og kontorfaciliteter. Der er etableret et nyt 3-fløjet plejecenter, hvoraf to af fløjene er i to plan med et fælles centerstrøg, der med en mellemgang bliver forbundet med det eksisterende plejecenter Elmebo.

Elmelunden 3

Det nyopførte Elmelunden er i alt 6.700 m2. Foto / Ole Jepsen A/S

Plejecenteret er opført med delvis kælder udført som in situ-betonkonstruktion designet til konstant vandtryk. Bygningerne er udført som traditionelt betonelementbyggeri med betonelementer, letklinkevægge og betonhuldæk som etageadskillelse samt tagdæk med varmtagsløsning med hård isolering, paptag og sedum.

Udvendigt er der på ydervægge afsluttet med facadeisolering med indfarvet pudsløsning samt mindre arealer med cementbaserede facadeplader.

Plejecenteret bliver placeret i naturskønne omgivelser og de 70 boliger bliver fordelt på 5 boenheder med hver 14 boliger placeret omkring et samlende fællesområde med en central atriumgård, opholdsarealer, køkken og spisestue samt rengøringsrum, depoter og kontorfaciliteter. Der er adgang til atriumgården i stueplan og til balkon på 1. sal. Derudover er der på 1. sal også adgang til tagterrasse.

Den enkelte bolig indeholder et opholdsrum, som er adskilt fra soveværelset med en let ledvæg. Væggen kan via en loftskinne deles, så stue og soveværelse kan fungere som et sammenhængende rum. Hver lejlighed har tre flytbare skabe ligesom der er indrettet køkkenniche.

Elmelunden 4

Den nyanlagte sansehave er ved at vokse frem. Foto / Ole Jepsen A/S

Udearealerne er indrettet med et stiforløb rundt i haveanlægget, hvor beboerne kan få sanseoplevelser i bærhave, æblehave, rosenhave og forbi trægrupper af blomstrende træer samt med stauder og græsser. Centralt er der en stor sanse- og træningshave.

Udvendigt er der også etableret dræn-og spildevandsledninger, opsat affaldsskure og cykelstativer. Dertil er der etableret jordvolde og monteret solfangere på tagene.

Nyheder

Default: There is nothing to display at this time. Please check back later.