Enghusene I – Tag- og badeværelsesrenovering

173 - Enghusene 4

Enghusene I på Amager. Foto / Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Enghusene I
Adresse
Engvej 190-202, 2300 København S
Entrepriseform
Hovedentreprise
Sagsnummer
173
Bygherre
Hovedstadens almennyttige Boligselskab, afd. Enghusene I v/ DAB
Totalrådgiver og ingeniør
Esben Kirkegaard
Rådgivende Ingeniører A/S FRI (EKAS)
Arkitekt
Niels Houlberg Arkitekter PAR ApS
Kommune
Københavns Kommune
Byggeperiode
August 2012 – maj 2013

Beskrivelse af byggeriet
Bebyggelsen Enghusene I – som er en afdeling under Hovedstadens almennyttige Boligselskab v/ DAB – omfatter i alt 4 rækkehusblokke med 7 boliger i hver. Boligerne er oprindeligt fra 1954 og har kælder, stue og 1. sal (delvis udnyttet tagetage).

173 - Enghusene 1

Der er etableret solcelleanlæg på én af blokkene. Foto / Ole Jepsen A/S

Arbejdet omfattede udskiftning af tagene (tagbeklædning mv.) med fast undertag og nye tegltage. Solfangeranlæg blev etableret på den ene af blokkene. Derudover blev samtlige badeværelser renoveret, herunder delvis udskiftning af faldstammer og stigestrenge. Endvidere blev der isat nye vinduer og vindueshuller i murværk i alle badeværelser og kloaksystemet blev renoveret.

Byggesagen var bemandet med en projektleder samt en byggeleder, der varetog funktionen som beboerkoordinator.

Byggelederen var ansvarlig for beboerkoordinering i et tæt samarbejde med ejendommens varmemester. Byggelederen havde ansvar for uddeling af informationer, varslinger og andre informationer.

En gang hver anden uge blev der holdt møde med beboerforeningen om aftenen, hvor byggelederen deltog. Alle disse tiltag var gode, men succesen på Enghusene lå i de mange små individuelle tryghedsskabende samtaler med beboerne samt et generelt højt informationsniveau.

Nyheder

Default: There is nothing to display at this time. Please check back later.