Faglige kompetencer

Ole Jepsen A/S er en erfaren samarbejdspartner indenfor alle byggeprojektets faser.

For at imødekomme enhver byggefaglig udfordring har vi sammensat en stab af bygge- og projektledere, der tæller både ingeniører, bygningskonstruktører og flere med håndværksmæssig baggrund.

Vores bygge- og projektledere besidder kombinationen af teoretisk og praktisk erfaring med byggeri, der garanterer en realistisk planlægning. De sikrer, at byggeriet glider og leveres til tiden og ikke mindst, at det udføres i aftalte kvalitet.

Bedst til prisen

Vi er dygtige til at holde omkostningerne nede på byggesagen.

I konkurrence med virksomheder på vores egen størrelse og dem, der er langt større end os – vinder vi flere licitationer end gennemsnittet. Vi vinder blandt andet på det økonomisk mest fordelagtige tilbud og på laveste pris.

Vi har særdeles konkurrencedygtige priser, fordi vi satser på:

 • Lave administrationsomkostninger
 • Effektiv projektstyring
 • Dygtige og erfarne medarbejdere
 • Optimeret indkøb af materialer og leverancer

Planlægning

Du kan regne med vores planlægning uanset om, der er tale om nybyggeri, ombygning eller renovering.

På det praktiske plan har vi meget stor erfaring med:

 • Byggeri og renovering på skoler, institutioner og boliger, som stadig er i brug, mens vi arbejder
 • Koordinering og varsling af beboere
 • Realistisk tids- og udførelsesplanlægning

På det teoretiske plan har vi erfaring med projektoptimering for budgetoverholdelse. Som bygherre og -rådgiver kan vi assistere dig i optimering af projektet, så dit byggeri kan realiseres.

Kvalitet

Hos Ole Jepsen A/S garanteres du et veludført arbejde:

 • Vi har meget erfarne bygge- og projektledere
 • Vi har faste og kompetente leverandører og samarbejdspartnere
 • Vi har en stærk egenproduktion med dygtige tømrere
 • Vi har stor erfaring i at samarbejde med bygherre- og rådgivere om byggetekniske detaljeløsninger
 • Vi udfører kvalitetssikring efter gennemarbejdede standarder

Arbejdsmiljø og bæredygtighed

I de daglige bestræbelser på at forhindre arbejdsulykker bruger vi værktøjet ’Mønsterarbejdsplads’.

Vi har indgået et frivilligt samarbejde med Teknologisk Institut (TI). Hovedvægten ligger på indretning af byggepladser. Derudover arrangerer TI jævnligt workshops, hvor nye regler og bekendtgørelser om sikkerhed bliver gennemgået.

Mht. det sociale arbejdsmiljø er tænkemåden den, at du arbejder bedst, når du kan lide at være på din arbejdsplads. Forudsætningen er en god tone i omgangen med kolleger.

Generelt er vi meget bevidste om at skabe et optimalt arbejdsmiljø både sikkerhedsmæssigt og socialt.

Læs om de konkrete initiativer på områderne under menuen Arbejdsmiljø og sikkerhedspolitik.

 

Miljø og bæredygtighed

Alle arbejdsgange i Ole Jepsen A/S er præget af respekt for miljøet.

I vinterperioden fokuserer vi på at minimere brugen af el, olie og gas til opvarmning af råhuse og andre bygninger på byggepladsen. Vi sorterer affaldet både på byggepladserne og på vores hovedkontor.

Vi overholder gældende lovgivning og direktiver.  Som entreprenørvirksomhed er vi kompetente i forhold til løsninger, der på én gang er teknisk, økonomisk og miljømæssigt forsvarlige.

Læs alt om vores konkrete bestræbelser på miljøområdet under Bæredygtigt Miljø

Se referencer

Under menuen ‘Søg byggesager‘ har du mulighed for at se de byggesager, vi har udført.

Nyheder

Stort tillykke til vores nye murersvend Christian Nielsen med svendebrevet. Efter at have knoklet på med sit svendestykke i den seneste tid, kom belønningen for murerlærling i Ole Læs mere

Har du flair for tal og har du min. 2 års erfaring med at arbejde med kalkulation og tilbud? Så er du måske vores nye kalkulationsmedarbejder! (Klik på billedet for Læs mere

Bygningskonstruktørstuderende fra KEA besøgte byggepladsen på vores renoveringsprojekt Byager Vænge i Birkerød. Læs mere