Farum Midtpunkt – Ombygning af 94 boliger

Farum Midtpunkt 2

Farum Mdtpunkt. Foto/ Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Farum Midtpunkt

Entrepriseform
Hovedentreprise

Sagsnummer
190

Bygherre
Furesø Boligselskab, afd. 4106, Farum Midtpunkt c/o KAB

Totalrådgiver og ingeniør
DOMINIA AS

Rådgiver, Arkitekt
DOMUS arkitekter a/s

Kommune
Furesø

Byggeperiode
November 2013 – november 2015

Beskrivelse af byggeriet
Farum Midtpunkt er opført i 1970-75, og rummer i alt 1654 boliger fordelt på 27 boligblokke. På denne hovedentreprise ombygger Ole Jepsen A/S til 94 nye boliger fordelt ud over hele bebyggelsen.

Farum Midtpunkt består primært af store 4-rumsboliger samt små 1-rumsboliger. Der har gennem årene vist sig et behov for andre boligtyper – specielt 3-rumsboliger. Formålet med denne byggesag er at omdanne en række eksisterende boliger til nye boligtyper for at imødekomme efterspørgelsen.

Der arbejdes overordnet med seks forskellige boligtyper, som er placeret i 17 forskellige blokke. Der skal derfor arbejdes over et meget stort område. Kombineret med de trafikale forhold med total trafikseparerering er der derfor store krav til logistikken. Det kan være lige fra de meget lavpraktiske med trukne eller selvkørende køretøjer til transport af værktøj eller materialer frem til arbejdssteder til erfaringer omkring arbejdet.

Byggeriet omfatter alle former for indvendige arbejder samt enkelte ændringer i klimaskærmen og udvidelse af eksisterende altaner.

På projektet arbejder vi med støjplaner, som varsler beboere i god tid inden eksempelvis særligt støjende arbejde finder sted. Støjplanerne er iværksat for at tilgodese beboere mest muligt under arbejdets udførsel. Samtidigt er de med til at sikre, at beboernes hverdag kan fungere med så få gener som muligt.

Byggesagen udgør et samlet areal på ca. 8.500 m2.

 

 

Nyheder

Som praktikant i Ole Jepsen A/S har 24-årige Henrik Prip haft sine egne opgaver på virksomhedens største nybygningssag. Læs mere

Ole Jepsen A/S afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på helhedsrenoveringen af 126 almene boliger i Birkerød. Læs mere

Der er god fremdrift på opførelsen af de 7.575 m2 nybyggeri på Ole Jepsen A/S’ hovedentreprise på Plejehjemmet Ørbygård i Rødovre, hvor der nu er ved at Læs mere

Ole Jepsen A/S er prækvalificeret til at give pris på ombygningen og opførelsen af en ny, elipseformet tilbygning til Frederiksgård Skole i Vanløse, der fremover Læs mere