Grønningen – Renovering af 7 boligblokke i Slagelse

Grønningen

Sagsnavn
Grønningen

Adresse
Skovvejen 63-79 og Færøvej, afd. 10
4200 Slagelse

Entrepriseform
Storentreprise

Sagsnummer
185

Bygherre
Slagelse Boligselskab, afd. 10, Grønningen
Fruegade 3
4200 Slagelse

Bygherrerådgiver
Kuben Management
Ellebjergvej 52
2450 København SV

Totalrådgiver og arkitekt
Arkitektfirma C.F. Møller
Danneskiold-Samsøes Allé 28
1434 København K

Kommune
Slagelse Kommune

Byggeperiode
September 2013 til august 2015

Beskrivelse af byggeriet
Projektet omfatter renovering af 216 boliger fordelt på syv etageejendomme i 4 etager samt opførelse af nyt fælleshus på ca. 375 m2 udført i storentreprise.

Renoveringen af de syv boligblokke omhandler bl.a. nyt tag, efterisolering af klimaskærm, facadepuds, vinduesudskiftning, isætning af nye vinduespartier, nedrivning og miljøsanering, opførelse af nye vindfang, kloakrenovering samt totalombygning af 16 lejligheder herunder installation af to nye elevatorer. Hertil er der foretages omlægninger i landskabet herunder boldspilsarealer, beplantning og belægninger.

Ole Jepsen A/S udfører storentreprise 2, der indbefatter nedrivnings-, sanerings-, jord-, kloak-, beton-, betonelement- og murerarbejde samt fælles byggepladsforanstaltninger. Mere specifikt omhandlede arbejdet udførsel af elevatorskakte og toiletkerner udført i insitu beton, diverse nedrivnings-og saneringsarbejder, renovering/udskiftning af spildevands-og regnvandskloak samt beton-og betonelementarbejde til nyt fælleshus. Derudover stod Ole Jepsen A/S for de fælles byggepladsforanstaltninger som køre-og adgangsveje på byggepladsen.

Nyheder

Det vil glæde os at se kunder, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser og venner af huset til reception i anledningen af Ole Jepsens 60-års fødselsdag torsdag den 6. december 2018 kl. 14-17 Læs mere

Endnu en milepæl er nået i opførelsen af den 3.370 m2 store mandskabs- og garagebygning. Læs mere

I sommerens hede er de første betonelementer blevet rejst og fundamentet støbt på Garderkasernen i Høvelte, hvor Ole Jepsen A/S opfører ny garage- og mandskabsbygning. Læs mere