Hamlets Vænge – Ombygning og renovering af 166 almene boliger

Hamlets Vænge 2

Hamlets Vænge i Helsingør. Foto / KHS Arkitekter

Sagsnavn
Hamlets Vænge

Adresser
Hamlets Vænge 1-31, Holger Danskes Vej 17, Esrumvej 54-68, Esrumvej, 70-88 og Uffesvej 1-6, 3000 Helsingør

Entrepriseform
Hovedentreprise

Bygherre
Boliggården, afdeling 10 Hamlets Vænge

Arkitekt
Karl Henning Sørensen Arkitekter

Totalrådgiver og Ingeniør
Rambøll Danmark

Kommune
Helsingør

Byggeperiode
Maj 2015 – december 2018

Beskrivelse af byggeriet
På Hamlets Vænge i Helsingør har Ole Jepsen A/S vundet hovedentreprisen på at ombygge, sammenlægge og renovere de tidligere værftsboliger fra 1917 samt et fælleshus. I dag rummer boligkvarteret 10 forskellige hustyper med i alt 166 lejemål.

Arbejdet spænder sig fra gennemgribende ombygning og sammenbygning, hvor bl.a. mindre boliger ombygges til større. De nye lejligheder får nye installationer, køkkener og badeværelser. Enkelte hustyper, der senest blev renoveret i perioden 1984-1998, står over for en kosmetisk renovering.

Totalrenoveringen inkluderer efterisolering, udskiftning af vinduer og døre, fugtsikring af kældre, nye ind- og udvendige trapper, nye badeværelser og ventilationsanlæg samt udskiftning af kviste.

Projektet kræver store beboer- og logistikhensyn, da de fleste lejemål er beboet under projektets gennemførelse. Nogle beboere vil dog blive genhuset i en ’pavillonby’ på området, hvor pavillonboliger med fuldt inventar bliver opstillet.

Ole Jepsen A/S har som en del af entreprisen tilknyttet en beboerkoordinator til at varetage den løbende beboerinformation og -kontakt.

Formålet er at viderebringe den fornødne information, så alle beboere er orienteret om forhold, der får indflydelse på deres hverdag, så de er mindst muligt generet af byggearbejdet.

Nyheder

En vigtig milepæl er nået på Plejehjemmet Ørbygård, hvor rejsegildet på den første af to etaper er fejret. Læs mere

Entreprenøren skal totalrenovere 126 almene boliger på Byager Vænge i Birkerød over de næste tre år. Hovedentreprisen har en værdi af knap 140 mio. kroner Læs mere