Hamlets Vænge – Ombygning og renovering af 166 almene boliger

Ole Jepsen A/S renoverer og ombygger 10 forskellige hustyper med i alt 166 almene lejemål samt et fælleshus på Hamlets Vænge i Helsingør. Foto / Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Hamlets Vænge

Adresser
Hamlets Vænge 1-31, Holger Danskes Vej 17, Esrumvej 54-68, Esrumvej, 70-88 og Uffesvej 1-6, 3000 Helsingør

Entrepriseform
Hovedentreprise

Bygherre
Boliggården, afdeling 10 Hamlets Vænge

Arkitekt
KHS Arkitekter A/S

Totalrådgiver og Ingeniør
Rambøll Danmark A/S

Kommune
Helsingør

Byggeperiode
Maj 2015 – maj 2019

Beskrivelse af byggeriet

På Hamlets Vænge i Helsingør udfører Ole Jepsen A/S hoved-entreprisen på at ombygge, sammenlægge og renovere de tidligere værftsboliger fra 1917. I dag rummer boligkvarteret 10 forskellige hustyper med i alt 166 almene lejemål samt et fælleshus.

Arbejdet spænder sig fra gennemgribende ombygning og sammenbygning, hvor bl.a. mindre boliger ombygges til større. De nye lejligheder får nye installationer, køkkener og badeværelser. Enkelte hustyper, der senest blev renoveret i perioden 1984-1998, står over for en kosmetisk renovering.

Totalrenoveringen inkluderer efterisolering, udskiftning af 2393 unikke vinduer, døre og lemme, fugtsikring af kældre, nye ind- og udvendige trapper, nye badeværelser og ventilationsanlæg samt udskiftning af kviste.

Projektet kræver store beboer- og logistikhensyn, da de fleste lejemål er beboet under projektets gennemførelse. Nogle beboere vil dog blive genhuset i en pavillonby på området, hvor pavillonboliger med fuldt inventar er opstillet.

Ole Jepsen A/S har som en del af entreprisen tilknyttet en beboerkoordinator til at varetage den løbende beboerinformation og -kontakt. Formålet er at viderebringe den fornødne information, så alle beboere er orienteret om forhold, der får indflydelse på deres hverdag, så de er mindst muligtgeneret af byggearbejdet.

Nyheder

Default: There is nothing to display at this time. Please check back later.