Helsingør Handicap Center – 24 handicapboliger mv.

Sagsnavn:
Helsingør Handicap Center
Adresse:
Kronborg Ladegårdsvej 1-3, 3000 Helsingør
Entrepriseform:
Hovedentreprise
Sagsnummer:
144
Bygherre:
Boligselskabet af 1961 i Tikøb, Afd. 1514 v/Domea
og
Helsingør Kommune
Arkitekt:
Karl Henning Sørensen arkitekter as
Ingeniør:
Dines Jørgensen & Co. A/S og Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S
Landskabsarkitekt:
Landskabsarkitekt Inger Ravn
Kommune:
Helsingør Kommune
Byggeperiode:
10. maj 2010 – 14. juni 2011

Beskrivelse af byggeriet:
Det i alt godt 3.000 m2 store nybyggeri omfatter nyopførelse af 24 handicapboliger og et kommunalt handicapcenter kombineret med aktivitets- og samværstilbud. Endvidere placeres Socialpædagogisk Udviklingscenter i centerbygningen.

Bebyggelsen er disponeret med centerbygning i midten og med boliger placeret gruppevis i den østlige og vestlige ende af grunden.

Bogruppe A består små rækkehuse med egen indgang fra det fri. I gruppen indgår et separat fælleshus. Bogruppe B og C indrettes som leve- og bomiljøer og placeres i hver gruppe omkring et fælles opholdsareal. I tilknytning til grupperne findes et serviceareal (personaleområde), der har indvendig forbindelse til begge bo-grupper.

Centerbygningens aktivitetsområde rettes mod udefra-kommende borgere. Indgang sker via foyer- og toiletområdet, som giver adgang til salen og cafeen.

Tæt omkring cafeen ligger faciliteter med forskellige aktivitetstilbud, herunder motionsrum. Køkkenet leverer mad til cafeen og arrangementer i huset og fungerer som produktionskøkken.

Salen indgår i aktivitetsområdet, men kan også bruges til separate arrangementer. Socialpædagogisk Udviklingscenter (SPUC), som ligeledes placeres i centerbygningen, har egen indgang. SPUC rummer kontorarbejdspladser, møderum, garderobefaciliteter mv.

Byggeriet opføres som lavenergi klasse 1. Det omfatter varmeisolering af bygningerne og gode dagslysforhold, så behovet for el til belysning minimeres. Herudover er ventilationsanlægget optimeret til minimering af el-forbrug og varmetab.

Nyheder

Som praktikant i Ole Jepsen A/S har 24-årige Henrik Prip haft sine egne opgaver på virksomhedens største nybygningssag. Læs mere

Ole Jepsen A/S afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på helhedsrenoveringen af 126 almene boliger i Birkerød. Læs mere

Der er god fremdrift på opførelsen af de 7.575 m2 nybyggeri på Ole Jepsen A/S’ hovedentreprise på Plejehjemmet Ørbygård i Rødovre, hvor der nu er ved at Læs mere

Ole Jepsen A/S er prækvalificeret til at give pris på ombygningen og opførelsen af en ny, elipseformet tilbygning til Frederiksgård Skole i Vanløse, der fremover Læs mere