Høvelte Kaserne – Opførelse af garage- og mandskabsbygning til Garderkasernen

Ole Jepsen A/S er i gang med at opføre en 3.370 m2 stor garage- og mandskabsbygning for Forsvaret på Garderkasernen Høvelte. Foto / Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Høvelte Kaserne

Adresse
Høveltevej 11-117, 3460 Birkerød

Entrepriseform
Hovedentreprise

Sagsnummer
220

Bygherre
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Totalrådgiver
Sweco Danmark A/S

Ingeniør
Sweco Danmark A/S

Arkitekt
Gottlieb Paludan Arkitekter A/S

Kommune
Allerød

Byggeperiode
Oktober 2017 – april 2019

Beskrivelse af byggeriet
Ole Jepsen A/S har vundet sin første opgave for Forsvaret, som dækker opførelsen af en garage- og mandskabsbygning i hovedentreprise på Garderkasernen Høvelte.

Garagen, med plads til 16 større køretøjer, skal bygges sammen med en mandskabsbygning med materiel-, bade- og omklædningsfaciliteter til cirka 160 mand samt diverse teknikfaciliteter, depoter, pudsestuer og briefingrum.

Den nye bygning får et samlet grundareal på omkring 2.230 kvm, og en del af bygningen opføres i op til tre etager svarende til et samlet etageareal på godt 3.370 kvm.

Dertil kommer rydning i terræn, herunder flytning af jord, nedrivning af eksisterende bygninger, etablering af blænder imod den eksisterende skydebane samt etablering af nye forsyningsledninger og belægninger til den nye bygning.

Garage- og mandskabsbygningen udføres i præfabrikerede stål- og betonelementer med tag af stål-trapezplader. Endvidere skal bygningen overholde kravene til bygningsklasse 2020.

Høvelte Kaserne er i fuld funktion mens byggeriet er i gang.

Nyheder

Bygningskonstruktørstuderende fra KEA besøgte byggepladsen på vores renoveringsprojekt Byager Vænge i Birkerød. Læs mere

I Ole Jepsen A/S bruger både ledelse og medarbejdere mange ressourcer på vinterforanstaltninger for at sikre et godt arbejdsmiljø for alle på vores byggepladser hele vinteren igennem. Læs mere

Det vil glæde os at se kunder, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser og venner af huset til reception i anledningen af Ole Jepsens 60-års fødselsdag torsdag den 6. december 2018 kl. 14-17 Læs mere