Høvelte Kaserne – Opførelse af garage- og mandskabsbygning til Garderkasernen

Ole Jepsen A/S er i gang med at opføre en 3.370 m2 stor garage- og mandskabsbygning for Forsvaret på Garderkasernen Høvelte. Foto / Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Høvelte Kaserne

Adresse
Høveltevej 11-117, 3460 Birkerød

Entrepriseform
Hovedentreprise

Sagsnummer
220

Bygherre
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Totalrådgiver
Sweco Danmark A/S

Ingeniør
Sweco Danmark A/S

Arkitekt
Gottlieb Paludan Arkitekter A/S

Kommune
Allerød

Byggeperiode
Oktober 2017 – april 2019

Beskrivelse af byggeriet
Ole Jepsen A/S har vundet sin første opgave for Forsvaret, som dækker opførelsen af en garage- og mandskabsbygning i hovedentreprise på Garderkasernen Høvelte.

Garagen, med plads til 16 større køretøjer, skal bygges sammen med en mandskabsbygning med materiel-, bade- og omklædningsfaciliteter til cirka 160 mand samt diverse teknikfaciliteter, depoter, pudsestuer og briefingrum.

Den nye bygning får et samlet grundareal på omkring 2.230 kvm, og en del af bygningen opføres i op til tre etager svarende til et samlet etageareal på godt 3.370 kvm.

Dertil kommer rydning i terræn, herunder flytning af jord, nedrivning af eksisterende bygninger, etablering af blænder imod den eksisterende skydebane samt etablering af nye forsyningsledninger og belægninger til den nye bygning.

Garage- og mandskabsbygningen udføres i præfabrikerede stål- og betonelementer med tag af stål-trapezplader. Endvidere skal bygningen overholde kravene til bygningsklasse 2020.

Høvelte Kaserne er i fuld funktion mens byggeriet er i gang.

Nyheder

Default: There is nothing to display at this time. Please check back later.