Kollegiet Gl. Køge Landevej – Modernisering af botilbud for hjemløse

196 - Kollegiet 11

Kollegiet Gl. Køge Landevej. Foto / Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Kollegiet Gl. Køge Landevej 137

Adresse
Gl. Køge Landevej 137, 2500 Valby

Entrepriseform
Hovedentreprise

Sagsnummer
196

Bygherre
Københavns Kommune
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Københavns Ejendomme

Arkitekt
BBP Arkitekter

Ingeniør
BALSLEV Rådgivende Ingeniører A/S

Kommune
København

Byggeperiode
Juli 2014 ‐ august 2016

Beskrivelse af byggeriet
Kollegiet Gammel Køge Landevej 137, beliggende i Valby, er et botilbud for hjemløse mænd over 25 år. Kollegiet drives af Missionen blandt Hjemløse og er dermed en selvejende boform med en driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Bygningen blev opført i 1959 som lærlingekollegium og har siden fungeret som kollegium for gæstearbejdere, før det i 1973 blev et hjemløsetilbud. I dag rummer huset 148 ens værelser på 8 m2 med fast møblering og desuden en række fælles- og servicefaciliteter som administration og café.

Mere end 50 år efter opførelsen er Kollegiets bygninger nu så utidssvarende, at en renovering og tilpasning af klimaskærm, boenheder og fællesfaciliteter er påkrævet. Den forestående modernisering og ombygning af Kollegiet skal ruste herberget til også at kunne imødekomme de behov, der er blandt hjemløse i fremtiden.

De eksisterende bygninger er fordelt på 4 blokke med 3 mellemblokke og udgør et areal på i alt 5229 m2. Projektet gennemføres i tre etaper, hvor både nye boenhedstyper og fællesfaciliteter moderniseres. Arbejdet omfatter sammenlægning af eksisterende boliger herunder etablering af 10 stk. 24 m2 boenheder med eget bad og 56 stk. 16 m2 boenheder.

Fællesfaciliteterne renoveres inklusive 9 fælleskøkkener og 7 fællesbade, 3 rådighedslejligheder reetableres og tegltage herunder nye kviste samt vinduer udskiftes. Der bliver indsat nye installationer for ventilation, el og vvs deriblandt nye ventilationsanlæg placeret i kældre samt etablering af ny elevator.

Botilbuddet er i brug under byggeperioden.

Nyheder

Default: There is nothing to display at this time. Please check back later.