Nysgerrige studerende fra KEA besøger Byager Vænge

Studerende fra KEA havde medbragt deres gode humør og nysgerrighed til besøget på Ole Jepsen A/S’ byggeplads Byager Vænge i Birkerød. Foto / Kave Amag / KEA

Bygningskonstruktørstuderende fra KEA besøgte byggepladsen på vores renoveringsprojekt Byager Vænge i Birkerød.

Ole Jepsen A/S har haft besøg af et hold bygningskonstruktørstuderende fra KEA på vores renoveringssag Byager Vænge i Birkerød.

De studerende har renovering på skemaet dette semester, og derfor fik de en grundig gennemgang af den komplicerede renovering af 126 boliger af Ole Jepsen A/S’ byggeleder Mark Stender, der selv er tidligere studerende fra KEA.

Her stillede de studerende mange gode spørgsmål til processer, konstruktioner og viste megen interesse for byggeriet.

Projektet på Byager Vænge er en gennemgribende helhedsrenovering, der har fokus på at gøre boligerne fra 1970’erne mere tidssvarende ved at udnytte dagslyset optimalt og ved at skabe bedre adgange til de udendørs gårdområder.

Projektet er en spændende udfordring rent logistisk pga. pladsmangel, da klyngehusbebyggelsens 7.935 m2 tilgås via små, interne stier og grænser op til et fredet område.

Tak til de studerende for de mange gode spørgsmål og nysgerrighed for projektet.

Nyheder

Default: There is nothing to display at this time. Please check back later.