Ole jepsen A/S er prækvalificeret til Høvelte Kaserne

På Høvelte Kaserne skal der opføres en ny mandskabs- og garagebygning på 3.374 m2. Foto / Allan Nørregaard

Ole Jepsen A/S er prækvalificeret til at afgive tilbud på opførelsen af en over 3.000 m2 stor mandskabs- og garagebygning til Høvelte Kaserne

Ole Jepsen A/S er prækvalificeret til opførelsen af bygning 305 på Høvelte Kaserne i Nordsjælland som én ud af 5 entreprenører.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse modtog ansøgninger fra i alt 13 interesserede entreprenører, og heraf er 5 virksomheder prækvalificeret.

Opgaven på kasernen omfatter opførelse af bygning 305 – en kombineret mandskabs- og garagebygning med plads til 16 køretøjer samt materiel-, bade-, omklædnings- og teknikfaciliteter til 160 mand.

Forud for opførelsen af den nye mandskabs- og garagebygning, der får et areal på 3.374 m2, skal der nedrives tre mindre bygninger på området.

Tilbuddet til Høvelte Kaserne skal afleveres primo maj 2017 og projektet er planlagt til at gå i gang medio juli 2017 og varer knap 1,5 år.

Nyheder

En vigtig milepæl er nået på Plejehjemmet Ørbygård, hvor rejsegildet på den første af to etaper er fejret. Læs mere

Entreprenøren skal totalrenovere 126 almene boliger på Byager Vænge i Birkerød over de næste tre år. Hovedentreprisen har en værdi af knap 140 mio. kroner Læs mere