Ole jepsen A/S er prækvalificeret til Høvelte Kaserne

På Høvelte Kaserne skal der opføres en ny mandskabs- og garagebygning på 3.374 m2. Foto / Allan Nørregaard

Ole Jepsen A/S er prækvalificeret til at afgive tilbud på opførelsen af en over 3.000 m2 stor mandskabs- og garagebygning til Høvelte Kaserne

Ole Jepsen A/S er prækvalificeret til opførelsen af bygning 305 på Høvelte Kaserne i Nordsjælland som én ud af 5 entreprenører.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse modtog ansøgninger fra i alt 13 interesserede entreprenører, og heraf er 5 virksomheder prækvalificeret.

Opgaven på kasernen omfatter opførelse af bygning 305 – en kombineret mandskabs- og garagebygning med plads til 16 køretøjer samt materiel-, bade-, omklædnings- og teknikfaciliteter til 160 mand.

Forud for opførelsen af den nye mandskabs- og garagebygning, der får et areal på 3.374 m2, skal der nedrives tre mindre bygninger på området.

Tilbuddet til Høvelte Kaserne skal afleveres primo maj 2017 og projektet er planlagt til at gå i gang medio juli 2017 og varer knap 1,5 år.

Nyheder

Som praktikant i Ole Jepsen A/S har 24-årige Henrik Prip haft sine egne opgaver på virksomhedens største nybygningssag. Læs mere

Ole Jepsen A/S afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på helhedsrenoveringen af 126 almene boliger i Birkerød. Læs mere

Der er god fremdrift på opførelsen af de 7.575 m2 nybyggeri på Ole Jepsen A/S’ hovedentreprise på Plejehjemmet Ørbygård i Rødovre, hvor der nu er ved at Læs mere

Ole Jepsen A/S er prækvalificeret til at give pris på ombygningen og opførelsen af en ny, elipseformet tilbygning til Frederiksgård Skole i Vanløse, der fremover Læs mere