Om Ole Jepsen A/S

Ole Jepsen A/S er en fleksibel og dynamisk entreprenørvirksomhed, der satser på en ideel kombination af egenproduktion og samarbejde med erfarne og kompetente underleverandører.

Før og nu

Da Ole Jepsen A/S blev etableret i 2005, var det for at imødekomme efterspørgslen på en entreprenørvirksomhed, der uanset opgavens størrelse, karakter og kompleksitet forstod at fastholde fokus på kundens behov.

Deraf også vores slogan

–          Hvis det ikke er en fordel for vores kunde, er det ikke en fordel for os!

Siden har vi med gamle dyder som godt købmandskab, dedikerede medarbejdere og en stram økonomistyring etableret os sikkert i branchen.

Blandt andet blev vi kåret som Gazelle-virksomhed i 2010 af Dagbladet Børsen.

Vores fremgang er en klar indikator på, at kunderne efterspørger en fleksibel samarbejdspartner, hvor ’din byggesag ikke blot er et nummer i køen’ – en entreprenørvirksomhed, der leverer god kvalitet, uden at det går ud over evnen til at konkurrere på pris.

I dag er vi en solid og velfunderet virksomhed, der spiller en vigtig rolle i Københavnsområdet og på hele Sjælland.

Entreprise

Generelt vinder vi væsentligt flere licitationer end gennemsnittet. Det er i konkurrence med virksomheder på vores egen størrelse, men også med langt større virksomheder end os.

Vi beskæftiger os med nybyggeri, ombygning, renovering og vedligeholdelse – herunder ikke mindst

  • almene familie-, ældre- og ungdomsboliger
  • pleje- og institutionsbyggeri samt skolebyggeri
  • erhvervsbyggeri

Byggerierne udføres i hoved- og totalentreprise, i partnering og storentreprise.

Kunder

Vores primære kundegrupper er boligselskaber, kommuner, regioner, andre offentlige eller halvoffentlige virksomheder samt private selskaber og institutioner.

Egenproduktion med murer- og tømrerafdeling

Hos Ole Jepsen A/S har vi længe haft et stort ønske om at kunne tilbyde vores kunder at løse et større antal opgaver i egenproduktion. Derfor udvidede vi i 2014 egenproduktionen, så den nu omfatter både en murerafdeling og en tømrerafdeling, der begge er med til at garantere, at Ole Jepsen A/S leverer håndværk af høj faglig kvalitet.

Egenproduktionen hjælper med til, at vi kan servicere vores kunder bedst muligt i udførelses- og afslutningsfasen bl.a. ved at støtte op om og sikre en god mangelafhjælpning. Samtidigt hjælper egenproduktionen til en større fleksibilitet i løsningen af små såvel som større opgaver.

Afdelingen udfører alle typer murer-, tømrer- og snedkerarbejde, og råder over kompetente og kvalitetsbevidste medarbejdere, der arbejder for en høj håndværksmæssig standard, og for at alle opgaver løses professionelt.

Ole Jepsen A/S prioriterer at uddanne både murer- og tømrerlærlinge. Vi har derfor stort fokus på at lærlingene får et godt uddannelsesforløb og gode håndværksmæssige kompetencer.

Serviceteam
Med vores serviceteam imødeser vi et stigende behov fra vores kunder, som ønsker facility management-ydelser i form af service og vedligeholdelse indenfor håndværksfagene.

Serviceteamet hjælper med at løse kundens behov bedre og billigere, fordi vi igennem byggeforløbet har tilegnet os et indgående kendskab til bygningens faciliteter, konstruktioner og tekniske anlæg. Samtidig har kunden tryghed i, at de allerede kender Ole Jepsen A/S som en sikker samarbejdspartner.

Nyheder

Default: There is nothing to display at this time. Please check back later.