Opholdsrum i Farum Midtpunkt – Ombygning til opholds- og bordtennisrum

Cykelrum Farum Midtpunkt

De nye opholdsrum i Farum Midtpunkt får bordtennisborde. Foto / Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Cykelrum i Farum Midtpunkt

Adresse
Farum Midtpunkt,
3520 Farum

Entrepriseform
Hovedentreprise

Sagsnummer
213

Bygherre
Furesø Boligselskab v/ KAB

Totalrådgiver og ingeniør
Dominia A/S

Kommune
Furesø

Byggeperiode
Juni 2016 – december 2016

Beskrivelse af byggeriet
Projektet omfatter 4 boligafsnit, hvor der i henholdsvis nord- og sydenderne af p-kælderen har været indrettet et rum til cykelparkering med adgang fra trappe til udvendig stiniveau mellem boligblokkene.

Cykelrummene anvendes pga. de afsides beliggenheder sjældent af beboerne til formålet og skal nu nedlægges og anvendes til opholdsrum med bordtennisborde, bænke og god belysning, mens andre bliver indrettetp til depotrum. Adgangen fra trappe til terrasse skal derfor lukkes, og der skal etableres nye åbninger med døre og trapper til p-kælderen.

Farum Midtpunkt er opført først i 1970’erne som et betonelementbyggeri i tre plan med parkeringskælder i terrænniveau. Byggeriet er et typisk søjledragersystem med bærende tværvægge og langsgående huldækelementer.

De enkelte etager er forskudt indad mod bygningsmidten, således at der opstår en tagaltan langs facaden.

Adgang til bebyggelsen sker ad 4 stamveje i terræn niveau mod underkørsler i boligblokkene og direkte adgang til p-kælder.

Nyheder

Det vil glæde os at se kunder, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser og venner af huset til reception i anledningen af Ole Jepsens 60-års fødselsdag torsdag den 6. december 2018 kl. 14-17 Læs mere

Endnu en milepæl er nået i opførelsen af den 3.370 m2 store mandskabs- og garagebygning. Læs mere