Ordrupdal Rideskole – Renovering af tage og tagkonstruktion

Ordrupdal Rideklub

Ordrupdal Rideskole

Sagsnavn
Ordrupdal Rideskole

Adresse
Mosehøjvej 29
2920 Charlottenlund

Entrepriseform
Hovedentreprise

Sagsnummer
193

Bygherre
Gentofte Ejendomme
Byggeri
Rådhuset
2920 Charlottenlund

Bygherrerådgiver og ingeniør
DOMINIA A/S
Ved Vesterport 6, 3
1612 København V

Kommune
Gentofte Kommune

Byggeperiode
Juli 2014 – august 2014

Beskrivelse af byggeriet
Projektet på Ordrupdal Rideskole omfattede renovering af ca. 335 m2 tag på to af rideskolens stalde, som i stor udstrækning var gået til pga. råd og svamp.

Projektet omfattede at nedbrudte konstruktioner i tagkonstruktionen blev udskiftet, herunder skråbånd, trempelstole, spærfag samt bræddebeklædning.

Det eksisterende asbestholdige tagpap blev udskiftet til ny tagpap, og i samme forbindelse blev der etableret nye kviste på staldbygningerne.

Desuden blev der foretaget diverse reparationer af staldene, herunder murværksreparationer.

Renoveringsarbejdet blev udført med særlig hensyntagen til rideskolens beboere – hestene – samt deres brugere og ridetrænere, da rideskolens resterende bygninger og stalde fungerede på almindelig vis i renoveringsperioden.

 

Nyheder

Som praktikant i Ole Jepsen A/S har 24-årige Henrik Prip haft sine egne opgaver på virksomhedens største nybygningssag. Læs mere

Ole Jepsen A/S afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på helhedsrenoveringen af 126 almene boliger i Birkerød. Læs mere

Der er god fremdrift på opførelsen af de 7.575 m2 nybyggeri på Ole Jepsen A/S’ hovedentreprise på Plejehjemmet Ørbygård i Rødovre, hvor der nu er ved at Læs mere

Ole Jepsen A/S er prækvalificeret til at give pris på ombygningen og opførelsen af en ny, elipseformet tilbygning til Frederiksgård Skole i Vanløse, der fremover Læs mere