Plejehjemmet Ørbygård – Nyt plejehjem med 82 plejeboliger

I april 2018 flyttede de første beboere ind i byggeafsnit 1 på det nye Plejehjemmet Ørbygård. I øjeblikket er opførelsen af byggeafsnit 2 i fuld gang. Foto / Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Plejehjemmet Ørbygård

Adresse
Medelbyvej 6, 2610 Rødovre

Entrepriseform
Hovedentreprise

Sagsnummer
214

Bygherre
Rødovre Kommune v/ DAB

Totalrådgiver og arkitekt
TNT Arkitekter A/S

Ingeniør
DOMINIA A/S

Landskab
Nørgaard & Holscher Landskabsarkitekter

Kommune
Rødovre

Byggeperiode
August 2016 – september 2019

Beskrivelse af byggeriet

På Plejehjemmet Ørbygård i Rødovre opfører Ole Jepsen A/S 82 nye plejeboliger samt service- og fællesarealer og en ny hovedindgang.
I alt skal der bygges to nye byggeafsnit på i alt ca. 7.575 m2, der opføres i lavenergiklasse 2015.

Projektet indebærer, at to af Ørbygårds nuværende bygninger først miljøsaneres for PCB, asbest, bly og klorerede paraffiner og rives ned, da de er utidssvarende. Det nye plejehjem opføres herefter i to etaper som to sammenhængende bygningsforløb i 2-3 etager, der bygges sammen med det eksisterende plejehjem, dagcenter og produktionskøkken.

Imens byggeafsnit 1 blev opført, boede beboerne i den resterende del af plejehjemmet. Herefter flyttede beboerne ind i de nye plejeboliger i byggeafsnit 1, hvorefter byggeafsnit 2 lige nu miljøsaneres, og herefter nedrives og opføres på ny.

Projektet på Ørbygård er en stor byggeteknisk udfordring, da plejehjemmets ene bygning skal skæres over i to dele. Det betyder, at de over 20 forskellige tekniske installationsgrupper til bl.a. brandslukning, adgangsdøre, alarm- og kaldesystemer skal omlægges, så den tilbageblivende fløj kan være i fuld drift, mens den anden del bliver genopført.

Dette stiller store krav til, at der etableres midlertidige foranstaltninger for at sikre plejehjemmets kontinuerlige drift. Der skal samtidigt udvises store hensyn til beboere og ansatte, som er til stede under hele byggeriet.

Projektet indebærer ligeledes etablering af et omfattende ventilationsanlæg, der omfatter aktiv brandventilation med røgudluftning, der bygges sammen med komfort-ventilationsanlægget, hertil etableres flere ventilationsrum og varmecentraler i kælderplanet.

Ventilationsanlægget indbygges i store skakte og i betonkanaler under jorden, for at kunne servicere både det nye plejehjem og det eksisterende dagcenter og produktionskøkken. Herudover etableres der varmetæpper ved alle ind- og udgange.

Byggeplads- og logistikforholdene omkring Ørbygård er yderst begrænsede idet plejehjemmet ligger i et tæt bebygget område med store boligblokke, villaer og et plejehjem med dagscenter og produktionskøkken, der skal kunne tilgås i alle døgnets timer. Dertil er de trafikale forhold også en udfordring, da Ørbygård ligger ved den trafikale åre Roskildevej til den ene side og med snævre villaveje på de resterende sider. Adgang til og fra byggepladsen er løst med en grundig planlægning og ensrettet kørsel, da der specielt i nedrivnings- og betonelementfasen, er en meget høj frekvens af trafik med tunge køretøjer. Trafik til og fra byggepladsen sker desuden med et højt niveau af sikkerhed og hensyn til byggesagens mange naboer, der bor lige op ad byggepladsen og plejehjemmet.

Byggeafsnit 1 på 3.530 m2 er afleveret og taget i brug, hvor beboerne har fundet sig til rette i deres nye hjem, mens opførelsen af byggeafsnit 2 på 4.045 m2 pågår. Hertil kommer 400 m2 ombygning og renovering af hovedindgang- og receptionsområdet.

Ørbygårds nye 7.575 m2 fordeles på 2.227 m2 servicearealer og 5.348 m2 boliger, hvoraf 493 m2 er fællesarealer.

Nyheder

Default: There is nothing to display at this time. Please check back later.