Prækvalificeret til ombygningen af Frederiksgård Skole

Foruden ombygningen på 3.565 m2, skal der opføres en ny elipseformet tilbygning på 1.020 m2 til Frederiksgård Skole. Visualisering / Casa Arkitekter A/S

Ole Jepsen A/S er prækvalificeret til at give pris på ombygningen og opførelsen af en ny, elipseformet tilbygning til Frederiksgård Skole i Vanløse, der fremover skal fungere som specialskole.

Ole Jepsen A/S er af Københavns Kommune blevet prækvalificeret til den kommende ombygning og udvidelse af Frederiksgård Skole i Vanløse.

Frederiksgård Skole skal fremover fungere som specialskole, hvor skolens oprindelige indretning – og tidens tand – har gjort, at omgivelserne ikke er egnet til de 80 børn og 130 ansatte, der fremover skal bruge skolen.

Ombygningen af de 2.990 m2 og 575 m2 kælder i de eksisterende bygninger og udvidelsen på 1.020 nye m2 til Frederiksgård Skole skal bl.a. gøre plads til fysisk aktivitet som at kunne løbe på løbehjul og gynge indendørs.

Arbejderne på ombygningen omfatter miljøsanering, ombygning af klasselokaler og ny aktivitetssal, stedvis vinduesudskiftning, etablering af automatiske glasskydedøre og ombygning af trappe- og elevatortårne.

I den eksisterende skolegård bliver tilbygningen opført med et elipseformet glasparti centralt placeret i bygningen med adgang og udsyn til den nye gård. I tilbygningen bliver der ligeledes opført mindre udendørs, lukkede gårdrum.

CASA Arkitekter A/S er totalrådgiver for bygherren Københavns Kommune, og udfører opgaven i samarbejde med Matters Arkitekter, Fjerring Rådgivende Ingeniører A/S og BSSA Urbanlab landskab.

Ombygningen og udvidelsen af Frederiksgård Skole har en byggetid på ca. 11 måneder, og den nye specialskole forventes at kunne tages i brug til skolestart sommeren 2018.

Nyheder

I sommerens hede er de første betonelementer blevet rejst og fundamentet støbt på Garderkasernen i Høvelte, hvor Ole Jepsen A/S opfører ny garage- og mandskabsbygning. Læs mere

Tidligere MT Højgaard-chef sættes i spidsen for en satsning på erhvervsbyggeri. Læs mere

Ole Jepsen A/S ændrer ejerstruktur for at fremtidssikre virksomheden. Læs mere