Rejsegilde på garderkasernen i Høvelte

Ole Jepsen A/S er i gang med at opføre en 3.370 m2 stor garage- og mandskabsbygning for Forsvaret på Garderkasernen Høvelte. Foto / Ole Jepsen A/S

Endnu en milepæl er nået i opførelsen af den 3.370 m2 store mandskabs- og garagebygning.

Efteråret havde meldt sin ankomst, da Ole Jepsen A/S og resten af teamet bag opførelsen af den nye mandskabs- og garagebygnings hejste kransen mellem de nye tagspær på Garderkasernen i Høvelte.

Flere af kasernens ansatte var kommet til rejsegildet, for at se nærmere på deres kommende arbejdsfaciliteter, som de spændt venter på at kunne tage i brug, når byggeriet står klar til maj 2019.

Sammen med alle håndværkerne og projektteamet fra Sweco A/S, Gottlieb Paludan Arkitekter og bygherren Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kunne de til rejsegildet markere byggeriets første, store milepæl, der traditionen tro blev fejret med taler og grillpølser.

Et stort skybrud ramte matriklen i foråret, der fik den dengang nystøbte installationsgang til at rejse sig op til 40 cm.

Per Svolgaard, afdelingschef og Ole Jepsen A/S’ sagsansvarlige på Høvelte Kaserne, roste alle for at have arbejdet fokuseret og hurtigt på at udbedre skaden, så uheldet ikke forsinkede opførelsen af byggeriet nævneværdigt.

Der lød også rosende ord fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses projektleder, Christian Enemark, der roste projektteamet for den gode kvalitet, der var udført til dato og for den konstruktive dialog.

Byggeriet skal i fremtiden huse en garage med plads til 16 større militærkøretøjer, som bygges sammen med en mandskabsbygning med materiel-, bade- og omklædningsfaciliteter til cirka 160 mand samt diverse teknikfaciliteter, depoter, pudsestuer og briefingrum.

Nyheder

Default: There is nothing to display at this time. Please check back later.