Rudersdalsvej – Renovering af 48 almene boliger

De 48 boliger på Rudersdalsvej har bl.a. fået nye inddækkede altaner efter den store renovering. Foto / Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Rudersdalsvej

Adresse
Rudersdalsvej 112 – 126, 2840 Holte

Entrepriseform
Hovedentreprise

Sagsnummer
202

Bygherre
Lejerbo, Afdeling 173-0 Rudersdalsvej

Totalrådgiver og Ingeniør
Wessberg A/S Rådgivende ingeniører

Arkitekt
KHS Arkitekter a/s

Landskabsarkitekt
Thing & Brandt Landskab

Kommune
Rudersdal

Byggeperiode
April 2015 – september 2016

Beskrivelse af byggeriet
Bebyggelsen på Rudersdalsvej i Holte består af 48 lejligheder, der er fordelt på 3 etager med kælder i 2 blokke. De er opført i 1971-72 som et betonelementbyggeri af Larsen & Nielsen-typen, og fremstod før renoveringen som et tidstypisk betonelementbyggeri fra 1970erne.

Renoveringen har haft fokus på isolering af facader, tage samt betonreparationer. Derfor er vinduer og entrédøre i boligerne udskiftet til nye lavenergipartier, mens facaderne er blevet isoleret udvendigt og efterfølgende påført en pudsoverflade.

Tagene er også blevet efterisoleret og ny tagpap er etableret. De eksisterende altaner er blevet udvidet, inddækket og har fået nye altanværn med glaspartier.
Indgangspartierne og trappeopgangene blev renoveret, og de eksisterende betonelementer i facaden udskiftet til nye gennemgående vinduespartier, for at skabe mere lys i opgangene, der ellers ville fremstå mørke.

Bygningerne var stedvist forurenet med asbest, PCB og bly, og derfor blev de miljøsaneret og de forurenede materialer håndteret særskilt.
Udenfor friarealerne blev friarealer istandsat, for at skabe et mere indbydende og sammenhængende miljø i bebyggelsen med bl.a. nyetablerede espalierer samt bede langs facaden.

Projektet krævede stor koordinering af beboerflytninger, løbende information og varslinger, for at beboerne var orienteret om forhold, der havde indflydelse på deres hverdag, så de var mindst muligt generet af arbejdet mens det stod på.

Nyheder

Som praktikant i Ole Jepsen A/S har 24-årige Henrik Prip haft sine egne opgaver på virksomhedens største nybygningssag. Læs mere

Ole Jepsen A/S afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på helhedsrenoveringen af 126 almene boliger i Birkerød. Læs mere

Der er god fremdrift på opførelsen af de 7.575 m2 nybyggeri på Ole Jepsen A/S’ hovedentreprise på Plejehjemmet Ørbygård i Rødovre, hvor der nu er ved at Læs mere

Ole Jepsen A/S er prækvalificeret til at give pris på ombygningen og opførelsen af en ny, elipseformet tilbygning til Frederiksgård Skole i Vanløse, der fremover Læs mere