Sønderkærgården – Udvendig renovering af 733 boliger

Sønderkærgården 2

Sønderkærgårdens 18 boligblokke i Hvidovre står over for en udvendig renovering de kommende 2,5 år. Foto / Lejerbo

Sagsnavn
Sønderkærgården

Adresser
Kettegård Alle 1-39 (Ulige numre)
Spurvehøjvej 2-12 og 1-21
Arnold Nielsens Boulevard 1-58 (Alle numre)
Høvedstensvej 38-46 (Lige numre)
2650 Hvidovre

Entrepriseform
Hovedentreprise

Sagsnummer
216

Bygherre
Lejerbo Hvidovre – Afdeling 044-0 v/ Lejerbo

Totalrådgiver og arkitekt
TNT Arkitekter A/S

Underrådgiver og ingeniør
Orbicon

Kommune
Hvidovre

Byggeperiode
September 2016 – december 2018

Beskrivelse af byggeriet
Lejerbos afdeling Sønderkærgården er tegnet og opført i 1947. Afdelingen ligger i Hvidovre og består af 18 blokke med i alt 733 boliger fordelt på syv forskellige bloktyper.

Alle lejlighederne er beboede under hele renoveringen, og der skal derfor tages størst mulig hensyn til beboerne under udførelsen.

Over de næste 2,5 år bliver de træskadede vinduer samt tagrender og nedløb på blokkene udskiftet og altanerne renoveret, hvilket især omfatter beton-, murer- og malerarbejder.

Dertil skal der i forbindelse med vindues- og altanrenoveringerne foretages miljøsaneringer, udføres malerarbejde ved eksisterende døre og vinduer, mens de støbte sålbænke bliver repareret.

Endvidere skal der lægges ny tagpapdækning over altanerne, udskiftes inddækninger ved ovenlysvinduer, mens understrygningen på bebyggelsens tegltage eftergås.

På én enkelt blok bliver tagrummene isoleret og der opbygges en ny loftsgangbro.

Nyheder

Som praktikant i Ole Jepsen A/S har 24-årige Henrik Prip haft sine egne opgaver på virksomhedens største nybygningssag. Læs mere

Ole Jepsen A/S afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på helhedsrenoveringen af 126 almene boliger i Birkerød. Læs mere

Der er god fremdrift på opførelsen af de 7.575 m2 nybyggeri på Ole Jepsen A/S’ hovedentreprise på Plejehjemmet Ørbygård i Rødovre, hvor der nu er ved at Læs mere

Ole Jepsen A/S er prækvalificeret til at give pris på ombygningen og opførelsen af en ny, elipseformet tilbygning til Frederiksgård Skole i Vanløse, der fremover Læs mere