Sortemosen – Renovering af 121 boliger i `Cowboybyen´

Sortemosen maj 2016

Arkitekturen med verandaer foran alle husene gør, at Soretemosen også kaldes for ‘Cowboybyen’. Foto / Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Sortemosen

Adresse
Sortemosevej 51-223, 2730 Herlev

Entrepriseform
Hovedentreprise

Sagsnummer
195

Bygherre
Boligselskabet Sortemosen afd. 2201-1, Sortemosen
v/ KAB – Bygge- og boligadministration S.m.b.a.

Totalrådgiver og arkitekt
Rambøll – Architecture, Landscape and Process

Ingeniør, rådgivende
EKJ rådgivende ingeniører as

Kommune
Herlev

Byggeperiode
Juni 2014 – september 2016

Beskrivelse af byggeriet
Projektet omfattede renoverings- og bygningsarbejder i boligbebyggelsen Sortemosen – også kaldet ’cowboybyen’.

Bebyggelsen er opført i 1978 og udgør en tæt, lav boligbebyggelse i et område med søer og moser, der oprindeligt er indpasset i området på naturens præmisser.

’Cowboybyen’ består af 121 boliger, hvoraf 109 boliger er 2-etagers rækkehuse og 12 boliger er 1-etagers rækkehuse placeret i klynger. Bebyggelsen er endvidere fordelt på 100 almene boliger og 21 ejerboliger.

Ole Jepsen A/S udførte hovedentreprisen, der omhandlede renovering af badeværelser med udskiftning til nye præfabrikerede badekabiner, reetablering af gulvbelægning samt kloak- og drænrenovering.

Da tagkonstruktion var rådden, blev belægning og isolering ind til de originale tagspær skrællet af tagene, så tagkonstruktionen kunne renses for skimmelsvamp for til sidst at blive genopbygget, så den overholder de nyeste energikrav.

Udvendigt blev vinduer og døre i facader og vindfang udskiftet og PCB-holdigt materiale i den eksisterende trækonstruktion omkring alle vinduer og døre fjernet. Over vindfang og altaner har taget fået ny tagpap.

Endvidere blev altanerne udskiftet, og der er monteret nye glasværn på altaner på 1. sal samt på franske altaner.

Beboerne var ikke fraflyttet i byggeperioden, og der skulle derfor tages hensyn til beboerne i hele byggeperioden.

 

Nyheder

Default: There is nothing to display at this time. Please check back later.