To Ole Jepsen A/S-projekter er indstillet til Renoverprisen 2018

I 2017 afleverede Ole Jepsen A/S projektet Sortemosen efter de 121 boliger havde gennemgået en omfattende renovering. Sortemosen er et ud af to projekter udført af Ole Jepsen A/S, og som nu er indstillet til Renoverprisen 2018. Foto / Ole Jepsen A/S

Ole Jepsen A/S’ to renoveringsprojekter, Farum Midtpunkt og Sortemosen, er indstillet til Renoverprisen 2018 og er med i kampen om at blive kåret som Danmarks bedste renovering.

Renoveringsprojekter, der kommer hele samfundet til gode kan indstilles til Renoverprisen – en pris, der hylder Danmarks bedste renoveringsprojekter – og hele to projekter, som Ole Jepsen A/S har udført, er indstillet til Renoverprisen 2018.

Det ene projekt er Sortemosen i Herlev, hvor 100 almene og 21 ejerboliger pga. nedslidning blev renoveret og genoprettet med isolering af facader, nye vinduer og døre, nye altaner og modernisering af badeværelserne.

Dertil blev der udført en række sundhedsforbedrende tiltag med en omfattende tag- og sundhedsrenovering, fordi Ole Jepsen A/S’ projektchef opdagede store fugtproblemer i tagkonstruktionen. Sortemosen, også kaldet Cowboybyen, er et af de første præfabrikerede modulbyggerier i Danmark, og det gør arkitekturen unik.

Sortemosen er et af Danmarks første præfabrikerede modulbyggerier. Foto / Ole Jepsen A/S

Det andet projekt er boligrenoveringen i Farum Midtpunkt. Projektet indgår som 1 af 5 byggesager i en samlet helhedsplan, der til sammen har omdannet den store boligbebyggelse med 4000 beboere til et åbent og venligt område gennem tryghedsskabende tiltag og fokus på at øge livskvaliteten.

Ole Jepsen A/S’ deltagelse i byomdannelsen var gennem en omfattende ombygning og renovering at sammenlægge små og utidssvarende boliger til 94 nye og attraktive boligtyper.

Ole Jepsen A/S har renoveret og ombygget til 94 moderne og attraktive boliger i Farum Midtpunkt. Foto / Ole Jepsen A/S

Med boligsammenlægninger, altanudvidelser og nye køkkener imødeser renoveringen nutidens boligbehov, og det har været med til at gøre Farum Midtpunkt til et efterspurgt boligområde.

Ole Jepsen A/S udførte begge renoveringsprojekter i tæt dialog med beboerne, byggeudvalg og beboerformænd, der var med til at give en god og gnidningsfri renoveringsproces.

Vinderen af Renoverprisen 2018 bliver kåret til efteråret.

Læs mere om renoveringen i Sortemosen
Læs mere om renoveringen i Farum Midtpunkt

Nyheder

Bygningskonstruktørstuderende fra KEA besøgte byggepladsen på vores renoveringsprojekt Byager Vænge i Birkerød. Læs mere

I Ole Jepsen A/S bruger både ledelse og medarbejdere mange ressourcer på vinterforanstaltninger for at sikre et godt arbejdsmiljø for alle på vores byggepladser hele vinteren igennem. Læs mere

Det vil glæde os at se kunder, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser og venner af huset til reception i anledningen af Ole Jepsens 60-års fødselsdag torsdag den 6. december 2018 kl. 14-17 Læs mere