Toftegårdsvænget – Renovering af facader og vinduer på 32 enfamilieshuse

Toftegårdsvænget - byggesagsbeskrivelse.png

Toftegårdsvænget. Foto / Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Toftegårdsvænget

Adresse
Toftegårdsvænget 301-332, 3480 Fredensborg

Entrepriseform
Hovedentreprise

Sagsnummer
203

Bygherre
Asminderød Boligselskab, afdeling 0103 Toftegårdsvænget B
v/Dansk Almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a.

Totalrådgiver
Esben Kirkegaard Rådgivende Ingeniører A/S FRI (EKAS)

Arkitekt
Niels Houlberg Arkitekter PAR ApS

Kommune
Fredensborg

Byggeperiode
Maj 2015 – februar 2016

Beskrivelse af byggeriet
Toftegårdsvænget er en afdeling under Asminderød Boligselskab. Afdelingen administreres af Dansk Almennyttigt Boligselskab og omfatter i alt 32 boliger.

Boligerne udgøres af 32 selvstændige enfamiliehuse, der består af store enkelthuse i gule sten. Til hvert hus hører der en stor have. I bebyggelsen er der fælles gårdrum, skateboardbaner, boldbaner og legepladser.

Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende arbejder for hver bolig:

• Efterisolering af sokler og ydervægge
• Etablering af omfangsdræn og stenseng
• Udskiftning af let facadeparti inklusiv nye vinduer/døre
• Etablering af balanceret ventilation
• Udskiftning af gasfyr
• Renovering af samt nyopførelse af udestuer og udhuse

Nyheder

En vigtig milepæl er nået på Plejehjemmet Ørbygård, hvor rejsegildet på den første af to etaper er fejret. Læs mere

Entreprenøren skal totalrenovere 126 almene boliger på Byager Vænge i Birkerød over de næste tre år. Hovedentreprisen har en værdi af knap 140 mio. kroner Læs mere