Toftegårdsvænget – Renovering af facader og vinduer på 32 enfamilieshuse

Toftegårdsvænget - byggesagsbeskrivelse.png

Toftegårdsvænget. Foto / Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Toftegårdsvænget

Adresse
Toftegårdsvænget 301-332, 3480 Fredensborg

Entrepriseform
Hovedentreprise

Sagsnummer
203

Bygherre
Asminderød Boligselskab, afdeling 0103 Toftegårdsvænget B
v/Dansk Almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a.

Totalrådgiver
Esben Kirkegaard Rådgivende Ingeniører A/S FRI (EKAS)

Arkitekt
Niels Houlberg Arkitekter PAR ApS

Kommune
Fredensborg

Byggeperiode
Maj 2015 – februar 2016

Beskrivelse af byggeriet
Toftegårdsvænget er en afdeling under Asminderød Boligselskab. Afdelingen administreres af Dansk Almennyttigt Boligselskab og omfatter i alt 32 boliger.

Boligerne udgøres af 32 selvstændige enfamiliehuse, der består af store enkelthuse i gule sten. Til hvert hus hører der en stor have. I bebyggelsen er der fælles gårdrum, skateboardbaner, boldbaner og legepladser.

Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende arbejder for hver bolig:

• Efterisolering af sokler og ydervægge
• Etablering af omfangsdræn og stenseng
• Udskiftning af let facadeparti inklusiv nye vinduer/døre
• Etablering af balanceret ventilation
• Udskiftning af gasfyr
• Renovering af samt nyopførelse af udestuer og udhuse

Nyheder

Som praktikant i Ole Jepsen A/S har 24-årige Henrik Prip haft sine egne opgaver på virksomhedens største nybygningssag. Læs mere

Ole Jepsen A/S afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på helhedsrenoveringen af 126 almene boliger i Birkerød. Læs mere

Der er god fremdrift på opførelsen af de 7.575 m2 nybyggeri på Ole Jepsen A/S’ hovedentreprise på Plejehjemmet Ørbygård i Rødovre, hvor der nu er ved at Læs mere

Ole Jepsen A/S er prækvalificeret til at give pris på ombygningen og opførelsen af en ny, elipseformet tilbygning til Frederiksgård Skole i Vanløse, der fremover Læs mere