Tranehaven – Modernisering af 9.156 m2 rehabiliteringscenter

Ole Jepsen A/S er i februar 2019 gået i gang med moderniseringen af rehabiliteringscenteret Tranehaven. Foto / Gentofte Kommune

Sagsnavn
Tranehaven

Adresse
Schioldannsvej 31 og Hyldegårds Tværvej 12, 2920 Charlottenlund

Entrepriseform
Hovedentreprise

Sagsnummer
228

Bygherre
Gentofte Ejendomme, Gentofte Kommune

Totalrådgiver og arkitekt
Sweco Danmark A/S

Ingeniør
Lyngkilde A/S

Kommune
Gentofte

Byggeperiode
Februar 2019 – april 2020

Beskrivelse af byggeriet
Projektet består af en modernisering af rehabiliteringscenteret Tranehaven med etablering af en ny forbindelsesbygning, der skal koble Tranehaven sammen med det nuværende plejehjem Ordruplund, som senere overgår til at være en del af Tranehaven.

Tranehaven vil efter renoveringen og opførelsen af den nye tilbygning have et samlet etageareal på 9.156 m2.

De fysiske faciliteter på Tranehaven er udfordret af de seneste års ændringer i patientgruppen, der nu kommer til at bestå af svækkede, ældre medicinske patienter, der kommer direkte fra hospitalet og er væsentlig mere plejekrævende. Patienterne har i dag behov for langt mere hjælp til f.eks. opfølgning på behandlinger, udredninger og fysisk træning m.m.

Tranehaven vil fremover fungere som et center for både genoptræning og forebyggelse i tæt samarbejde med borgerne.

Renoveringen omfatter primært følgende:

  • Nybygning af forbindelsesbygning i to niveauer.
  • Opgradering af ankomstforhold, belægninger samt etablering af ny rampe i terræn.
  • Modernisering af sengestuer, fælles arealer, kontorer og servicefunktioner.
  • Renovering af badeværelser.
  • Facaderenovering som omfatter reparationer af ydervægge og udskiftning af vinduer.
  • Energirenovering ved udførelse af nye varmeanlæg.

Projektet er opdelt i etaper, hvor den halvdel, der ikke renoveres skal fungere på normal vis, mens den anden halvdel renoveres.
Under renoveringen skal der derfor udvises store hensyn, for ikke at genere Tranehavens daglige drift.

Nyheder

Har du flair for tal og har du min. 2 års erfaring med at arbejde med kalkulation og tilbud? Så er du måske vores nye kalkulationsmedarbejder! (Klik på billedet for Læs mere

Bygningskonstruktørstuderende fra KEA besøgte byggepladsen på vores renoveringsprojekt Byager Vænge i Birkerød. Læs mere

I Ole Jepsen A/S bruger både ledelse og medarbejdere mange ressourcer på vinterforanstaltninger for at sikre et godt arbejdsmiljø for alle på vores byggepladser hele vinteren igennem. Læs mere