Tværbommen – Renovering af 27 almene boliger

De 27 boliger på Tvæbommen har bl.a. fået nye vinduer og facadeisolering. Foto / Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Tværbommen

Adresse
Tværbommen 16, 2820 Gentofte

Entrepriseform
Hovedentreprise

Sagsnummer
209

Bygherre
Lejerbo, afdeling 156-0 Tværbommen

Totalrådgiver og ingeniør
Wessberg A/S

Arkitekt
KHS Arkitekter

Kommune
Gentofte

Byggeperiode
September 2015 – marts 2016

Beskrivelse af byggeriet
Bebyggelsen på Tværbommen består af 27 lejligheder, og er fordelt på 3 etager med kælder i én blok. Den er opført i 1971-72 som et betonelementbyggeri af Larsen & Nielsen-typen, og fremstod før renoveringen som et tidstypisk betonelementbyggeri fra 1970’erne.

Renoveringen havde fokus på isolering af facader, tage samt betonreparationer. Derfor blev vinduer og entrédøre i boligerne udskiftet til nye lavenergipartier, mens facaderne blev isoleret udvendigt og efterfølgende påført en pudsoverflade. Taget blev også efterisoleret og ny tagpap etableret. De eksisterende altaner blev udvidet, inddækket og fik altanværn med glaspartier.

Indgangspartierne og trappeopgangene blev renoveret, og de eksisterende betonelementer i facaden udskiftet til nye gennemgående vinduespartier, for at skabe mere lys i opgangene, der ellers ville fremstå mørke.

Bygningen var stedvist forurenet med asbest, PCB og bly, og derfor blev de miljøsaneret og de forurenede materialer håndteret særskilt.

Udenfor blev friarealerne istandsat, for at skabe et mere indbydende og sammenhængende miljø i bebyggelsen med bl.a. nyetablerede espalierer samt bede langs facaden.

Projektet krævede stor koordinering af beboerflytninger og -genhusninger samt løbende information og varslinger, for at beboerne var orienteret om forhold, der havde indflydelse på deres hverdag, og for at de var mindst muligt generet af arbejdet mens det stod på.

Nyheder

Default: There is nothing to display at this time. Please check back later.