Vigerslevgård – Ud- og indvendig renovering af 90 boliger

Vigerslevgård 1

Vigerslevgård. Foto / Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Vigerslevgård Afd. 1063
Adresse
Vigerslevgård – Vigerslev Allé 157 – 159, 2500 Valby
Entrepriseform
Hovedentreprise
Sagsnummer
132
Bygherre
KAB
Arkitekt
JJW ARKITEKTER AS
Ingeniør
Strunge Jensen A/S
Kommune
Københavns Kommune
Byggeperiode
Juni 2009 – september 2010

Beskrivelse af byggeriet
Ole Jepsen A/S har udført hovedentreprisen for KAB Vigerslevgård, hvor de 90 boliger fordelt på 3 blokke, der er opført i 1982, skulle renoveres. Arbejdet omfattede totalrenovering af badeværelser og ventilationsanlæg, ny tagkonstruktion med nye tagudhæng og nyt tagpap på alle tagflader. Alle vinduer og udvendige døre blev udskiftet, og der er etableret nye baldakiner ved opgangsdøre. Altanværnene er udskiftet til pulverlakerede hulplader, og altanernes betonplader er afrenset og herefter overfladebehandlet.

Vigerslevgård 3

Hovedentreprisen omfattede udskiftning af altanværn til pulverlakerede hulplader. Foto / Ole Jepsen A/S

På udearealerne blev en ny boldbane opført og eksisterende P-arealer ved blev udvidet ved at anlægge en ny P-plads. Nye fælleslokaler blev etableret i kælderniveauet og gårdrum med handicapadgange til fællesområderne blev også udført.

Alle boligerne var beboede under hele renoveringen og Ole Jepsen A/S forestod håndteringen af beboere og beboervarslinger, hvor vi sørgede for varsling af beboere i form af uddeling af generel varsling for hele sagen, 3-ugers varslinger samt 5-dages varslinger.

Vigerslevgård 2

Samtlige 90 lejligheder var beboede under renoveringen. Foto / Ole Jepsen A/S

Herefter sørgede vi for at indsamle nøgler fra beboere til placering i forsikringsgodkendte nøglebokse, således at der var fuld adgang for håndværkere i alle boliger ved start på den enkelte etape.

Byggesagen var bemandet med en projektleder og en beboerkoordinator.

På Vigerslevgård udførte vi en turnus med opstart i 6 boliger hver 14. dag, hvorfor der var indvendige arbejder (badeværelser & vinduesudskiftning) i gang i 18 boliger sideløbende.

Nyheder

Ole Jepsen A/S’ to renoveringsprojekter, Farum Midtpunkt og Sortemosen, er indstillet til Renoverprisen 2018 og er med i kampen om at blive kåret som Danmarks bedste renovering. Læs mere

Undervisningslokalet var mandag skiftet ud med byggepladsen, da Ole Jepsen A/S bød 44 KEA-studerende velkommen på byggepladsbesøg på Plejehjemmet Ørbygård. Læs mere

Vi er i vækst og søger en en dygtig og erfaren projektleder og en byggeleder med minimum 2-4 års erfaring. Læs mere

En vigtig milepæl er nået på Plejehjemmet Ørbygård, hvor rejsegildet på den første af to etaper er fejret. Læs mere