Rødkilde – Om- og tilbygning af daginstitution

Rødkilde 2015 1

Daginstitutionen Rødkilde. Foto / Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Daginstitutionen Rødkilde
Adresse
Bellahøjvej 48-52, 2700 Brønshøj
Entrepriseform
Hovedentreprise
Sagsnummer
177
Bygherre
Københavns Kommune, Københavns Ejendomme
Arkitekt
Karl Henning Sørensen arkitekter as
Ingeniør
Dines Jørgensen & Co A/S
Landskab
Ting & Brandt Landskab
Byggeperiode
November 2012 – april 2014

Beskrivelse af byggeriet
På denne hovedentreprise er daginstitutionen Rødkilde blevet udvidet med en ny bygning, der skal rumme 110 nye børnehavepladser. Den eksisterende institution er også blevet ombygget.

Rødkilde 2015 2

Tilbygningen er opført i lavenergiklasse 2015. Foto / Ole Jepsen A/S

Det nye børnehaveafsnit er opført som en selvstændig bygning, der giver plads til 5 nye børnehavegrupper. I den eksisterende afd. 2 er køkkenet bygget om til et produktionskøkken. Endvidere er personale- og krybberum mv. blevet udvidet og omdisponeret til nye behov.

I forbindelse med projektet er institutionens p-pladser blevet flyttet og en stor del af legepladsen er ligeledes nyindrettet.

Derfor blev arbejdet opdelt i 2 etaper:

• Først blev nybygningen opført.
• Derefter flyttede børnene ind i den nye bygning, mens ombygningen fandt sted i den eksisterende bygning.

Udførelsen var kompleks, da der skulle bygges på en udfordrende grund med skrånende terræn og usædvanligt mange fysiske bindinger, eksempelvis kæmpe vandrør på 60-80 cm i diameter, der skulle bygges uden om.

Institutionen var i brug under hele byggeperioden uden genhusning af børnene.

 

Nyheder

Default: There is nothing to display at this time. Please check back later.