Rødkilde – Om- og tilbygning af daginstitution

Rødkilde 2015 1

Daginstitutionen Rødkilde. Foto / Ole Jepsen A/S

Sagsnavn
Daginstitutionen Rødkilde
Adresse
Bellahøjvej 48-52, 2700 Brønshøj
Entrepriseform
Hovedentreprise
Sagsnummer
177
Bygherre
Københavns Kommune, Københavns Ejendomme
Arkitekt
Karl Henning Sørensen arkitekter as
Ingeniør
Dines Jørgensen & Co A/S
Landskab
Ting & Brandt Landskab
Byggeperiode
November 2012 – april 2014

Beskrivelse af byggeriet
På denne hovedentreprise er daginstitutionen Rødkilde blevet udvidet med en ny bygning, der skal rumme 110 nye børnehavepladser. Den eksisterende institution er også blevet ombygget.

Rødkilde 2015 2

Tilbygningen er opført i lavenergiklasse 2015. Foto / Ole Jepsen A/S

Det nye børnehaveafsnit er opført som en selvstændig bygning, der giver plads til 5 nye børnehavegrupper. I den eksisterende afd. 2 er køkkenet bygget om til et produktionskøkken. Endvidere er personale- og krybberum mv. blevet udvidet og omdisponeret til nye behov.

I forbindelse med projektet er institutionens p-pladser blevet flyttet og en stor del af legepladsen er ligeledes nyindrettet.

Derfor blev arbejdet opdelt i 2 etaper:

• Først blev nybygningen opført.
• Derefter flyttede børnene ind i den nye bygning, mens ombygningen fandt sted i den eksisterende bygning.

Udførelsen var kompleks, da der skulle bygges på en udfordrende grund med skrånende terræn og usædvanligt mange fysiske bindinger, eksempelvis kæmpe vandrør på 60-80 cm i diameter, der skulle bygges uden om.

Institutionen var i brug under hele byggeperioden uden genhusning af børnene.

 

Nyheder

Stort tillykke med svendebrevet til Justice Navarro Christoffersen, der har bestået svendeprøven og nu kan kalde sig murersvend. Efter næsten 4 års uddannelse kan Ole Jepsen A/S’ Læs mere

Ole Jepsen A/S’ to renoveringsprojekter, Farum Midtpunkt og Sortemosen, er indstillet til Renoverprisen 2018 og er med i kampen om at blive kåret som Danmarks bedste renovering. Læs mere

Undervisningslokalet var mandag skiftet ud med byggepladsen, da Ole Jepsen A/S bød 44 KEA-studerende velkommen på byggepladsbesøg på Plejehjemmet Ørbygård. Læs mere

En vigtig milepæl er nået på Plejehjemmet Ørbygård, hvor rejsegildet på den første af to etaper er fejret. Læs mere